Aktuality

Spoločensky zodpovedná Mary Kay

„Láskavosť je skvelým spôsobom, ako dodať svojmu životu zmysel. Môže nám pomôcť nájsť silu zvládnuť, čo nám život prináša.“

Mary Kay AshSpoločnosť Mary Kay si ctí odkaz svojej zakladateľky, pani Mary Kay Ash. Filantropické aktivity zameriava na pozitívny vplyv na komunitu prostredníctvom podpory žien, detí a rodín. Realizuje projekty na pomoc v boji s onkologickým ochorením, domácemu násiliu, alebo podporu ľudí v zlej sociálno-ekonomickej situácii. Vníma celospoločenské dianie a reaguje na aktuálne okolnosti ohrozujúce verejné zdravie. Preto reorganizovala výrobný proces v centrále Mary Kay v Dallase už v prvých najkritickejších týždňoch pandémie COVID-19 a doplnila výrobu o prípravky na dezinfekciu rúk a osobnú hygienu, ktoré začala bezplatne distribuovať do nemocníc, národných organizácií a zdravotníkom po celom svete.

V zmysle záväzku pomáhať spoločnosti, v ktorej žijeme, pracujeme a spoločne čelíme následkom pandémie COVID-19 podporila Mary Kay v roku 2020 konkrétne projekty v Českej republike a na Slovensku. Zapojením sa do verejnej zbierky SOS Česko, organizovanej neziskovou organizáciou Člověk v tísni, prispela na pomoc ľuďom najviac postihnutým dôsledkami pandémie. Vyzbierané prostriedky organizácia poskytne na pomoc samoživiteľkám, živnostníkom a ľuďom, ktorí prišli počas koronakrízy o zamestnanie.

Na Slovensku sa zapojila do kampane Ich zdravie je aj naše zdravie vyhlásenej organizáciou Človek v ohrození. Získané peňažné prostriedky zabezpečujú opatrenia potrebné na spomalenie šírenia koronavírusu v ohrozených rodinách na okraji spoločnosti a ľudí žijúcich v generačnej chudobe.

Pre viac informácií o zbierkach navštívte:
SOS Česko
Ich zdravie je aj naše zdravie

Pani Mary Kay Ash založila spoločnosť na myšlienke pomáhať druhým a tento záväzok je prítomný vo všetkých aktivitách firmy a jej svetových pobočiek. Mary Kay má kľúčové globálne projekty zamerané na spoločensky zodpovedné podnikanie. Ide o iniciatívy s názvom Pink changing lives - Ružová mení životy. V takmer 40 krajinách, kde spoločnosť Mary Kay pôsobí, každoročne podporia lokálne trhy svoju komunitu prostredníctvom špecifických projektov a podporou neziskových organizácií.

Mary Kay každoročne v máji uvedie na trh jedinečný prípravok, ktorého predajom prispieva finančnou čiastkou na filantropické aktivity. Za rok 2020 sa predajom charitatívnych kozmetických produktov Mary Kay v Českej republike a na Slovensku vyzbieralo celkovo 9 739,45 EUR. Tento príspevok Mary Kay venuje neziskovej organizácii Fond ohrožených dětí v Českej republike a na Slovensku príspevok putuje pre občianske združenie Orin Panacea – priatelia detskej onkológie.

Spoločnosť Mary Kay sa sústreďuje na sociálnu a ekonomickú podporu žien, detí a rodín. A v tejto oblasti podporila hmotnou i finančnou podporou tri vybrané krízové centrá v Bratislave a Košiciach.

Zdroj: Mary Kay, www.marykay.sk


publikované: 23.02.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia