Aktuality

Uznesenie Vlády SR - NÚDZOVÝ STAV od 25. novembra 2021 a nové Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

V stredu, 24. 11. 2021 podvečer bolo zverejnené Uznesenie Vlády č. 695 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu od 25.11.2021 a nové Vyhlášky ÚVZ SR k režimu platnému od 25. 11. 2021 (vyhlášky 261, 262, 263) a od pondelka 29. 11. 2021 (vyhláška 264).

  • UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 695 z 24. novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 695_2021.pdf 24.11.2021

Zároveň dávame do pozornosti aj nové Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré sú zverejnené vo Vestníku vlády SR. Nasledovné vyhlášky nadobúdajú účinnosť 25. novembra 2021:

  • 261 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí [ vyhlaska_261.pdf 24.11.2021 ]
  • 262 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest [ vyhlaska_262.pdf 24.11.2021 ]
  • 263 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok [ vyhlaska_263.pdf 24.11.2021 ]
  • 264 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa. Vyhláška nadobúda účinnosť 29. novembra 2021. [ vyhlaska_264.pdf 24.11.2021 ]

Zdroj: Zväz obchodu SR, Úrad vlády SR, MV SR - Vestník vlády SR, ÚVZ SR


publikované: 25.11.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia