Aktuality

UZNESENIE VLÁDY SR č. 718 z 11. novembra 2020 k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu

UZNESENIE VLÁDY SR č. 718 z 11. novembra 2020 k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie ďalších opatrení podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

718_2020.pdf

Zdroj: Úrad vlády SR, Zväz obchodu SR


publikované: 12.11.2020

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia