Aktuality

Úloha žien v priamom predaji

V marci tohto roku usporiadala SELDIA (Európska federácia priameho predaja) spolu s Women Entreprise Platform (WEP) pracovné stretnutie na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli, ktorému predsedal rakúsky poslanec EP Dr P. Rulig. Témou bolo zapojenie žien do podnikania v priamom predaji v Európskej únii. Rokovania sa zúčasnilo viac ako 80 osobností z EÚ inštitúcií, Svetovej federácie priameho predaja (WFDSA), vedúcich pracovníkov firiem priameho predaja, žien podnikateliek a mimovládnych organizácií. Z viac ako 4,7 milióna osôb, ktoré sa v Európe zaoberajú priamym predajom je 85% žien.

Sú tak nielen hybnou silou tohto odvetvia, ale nachádzame tu povahu i závažnosť hospodárskej a spoločenské uplatnenie. Venovať sa priamemu predaju nevyžaduje vstupné investície ani predbežné formálne vzdelanie. Je teda dostupné prakticky každému a umožňuje prácu z domácnosti a v čase, ktorý je pre podnikateľa najvhodnejší. To sú faktory, ktoré sú pre ženy veľmi dôležité. Okrem toho umožňuje prístup k vysoko kvalitným výrobkom najmä v oblastiach, ktoré sú ženám blízke ako je starostlivosť o domácnosť, kozmetika, doplnky stravy a ďalšie.

V Čechách a na Slovensku je situácia veľmi podobná. Aj tu sa priamemu predaju venujú predovšetkým ženy. Ich podiel u členských firiem AOP a ZPP (Slovenské združenie priameho predaja) dosahuje až 90 %


publikované: 25.04.2014

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia