Aktuality

Voľba predstavenstva Zdurženia priameho predaja

Združenie priameho predaja zvolilo na svojej marcovej členskej schôdzi do funkcie členov predstavenstva opätovne pani Luciu Záleskú, National Sales Director PartyLite CEE / CZ / SK / Poland a pani Ildiko Dikošovú, generálna riaditeľka spoločnosti Amway CZ, SK, HU, SLO, HR.

Zloženie predstavenstva ZPP zostáva nasledujúce:

  • Lucia Záleská - predsedníčka
  • Ildiko Dikošová - členka predstavenstva

Funkčné obdobie členov predstavenstva je podľa stanov ZPP dvojročné.


publikované: 09.04.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia