Aktuality

Svetový rebríček spoločností priameho predaja DSN Global 100

Spoločnosť Direct Selling News oznámila 1. apríla 2020 celosvetový zoznam najlepších 100 spoločností v oblasti priameho predaja na základe príjmu z roku 2019.

DSN Global 100 poskytuje prehľad výsledkov spoločností priameho predaja už jedenásty rok, ide o dôležitú informáciu o globálnom prínose odvetvia priameho predaja, jeho ekonomickom a sociálnom význame.

Uvedené informácie sú významné pre samotných zástupcov priemyslu priameho predaja, výskumných pracovníkov, investorov a ďalších, ale aj pre tých, ktorí hľadajú príležitosť uplatnenia v rámci priameho predaja.

Prehľad DSN Global 100 pre rok 2020 obsahuje poradie spoločností priameho predaja založené na celosvetových tržbách za rok 2019.

V prvej desiatke DSN 2020 Global 100 sa umiestnili tieto spoločnosti s ročným obratom v mld. USD:


1. Amway 8.40
2. Herbalife 4.90
3. Avon Products Inc. 4.76
4. Vorwerk 4.23
5. Natura 3.66
6. Cosway 2.59
7. Nu Skin 2.40
8. Tupperware 1.80
9. Oriflame 1.47
6. Ambit Energy 1.31


Počas videoprezentácie, ktorú tento ročník vzhľadom na okolnosti sprevádzal, DSN tiež oznámila ďalšie výsledky a vynikajúce umiestnenia v rôznych oblastiach ako napríklad: medziročný rast výnosov, ocenenie za Leadership, najrýchlejšie rastúce kategórie produktov ai.

Bližšie informácie nájdete na: www.directsellingnews.com.


publikované: 06.04.2020

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia