Aktuality

Informácia k novým vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva SR (prevádzky maloobchodu a služieb, hromadné podujatie, nemocnice, väznice)

S účinnosťou od 26. februára 2022 budú môcť všetky prevádzky maloobchodu a služieb fungovať v režime „základ”.

25 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Všeobecné opatrenia pre prevádzky:

 • ruší sa kapacitné obmedzenie (pravidlo 1 osoba na 15m2) vo väčšine prevádzok,
 • umožniť vstup a pobyt vo vnútorných aj vonkajších priestoroch len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • zabezpečiť pri vstupe dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice,
 • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 metre (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov),
 • umiestniť na viditeľné miesto oznamy o povinnosti dodržiavať tieto opatrenia,
 • časté vetranie priestorov, dezinfekcia dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

Obmedzenia otváracích hodín:

 • prevádzky obchodov nemajú obmedzené otváracie hodiny,
 • prevádzky služieb musia obmedziť otváracie hodiny od 5:00 do 24:00,
 • obmedzenie otváracích hodín sa nevzťahuje na:
  • prevádzky verejného stravovania, stánky s trvalým stanovišťom, ambulantný predaj pokrmov a nápojov - po 24:00 však môžu predávať len pokrmy a nápoje zabalené so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
  • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne poskytujúce služby na základe predpisu lekára, veterinárne ambulancie,
  • odťahové služby,
  • práčovne a čistiarne odevov,
  • čerpacie stanice pohonných látok a palív, o pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
  • služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta poskytujúce služby elektronického výberu mýta,
  • taxislužby - rušia sa pre ne aj doterajšie obmedzenia počtu prepravovaných osôb,
  • advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
  • zberné dvory,
  • ubytovacie služby,
  • školské, nemocničné, závodné a podobné kuchyne a jedálne,
  • prevádzky lanových dráh a vlekov.

Obchodné domy:

 • vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • zakázaná konzumácia pokrmov a nápojov v priestoroch obchodného domu, okrem priestorov zariadení spoločného stravovania vrátane foodcourtov,
 • ruší sa povinnosť uzatvorenia sedacích sekcií,
 • bez kapacitných obmedzení.

Zariadenia verejného stravovania:

 • umožniť konzumáciu pokrmov alebo nápojov výlučne posediačky (interiér, terasy), s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,
 • rušia sa ostatné podmienky ako povinná vzdialenosť najmenej 2 metre medzi stolmi a kapacitné obmedzenie najviac 4 osoby pri jednom stole.

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo:

 • bez kapacitných obmedzení,
 • upraviť časový harmonogram tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta,
 • po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Kompletné informácie nájdete v uvedených vyhláškach:
vyhlaska_24.pdf 24.02.2022
vyhlaska_25.pdf 24.02.2022

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR, ZO SR


publikované: 25.02.2022

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia