Aktuality

Predĺženie núdzového stavu

V súvislosti s vírusom Covid-19, vláda SR vydala Uznesenie č. 215 z 26. apríla 2021, v zmysle ktorého:

  1. sa predĺžil núdzový stav na celom území SR na obdobie 30 dní, s účinnosťou od 29. apríla 2021 do 28. mája 2021
  2. sa predĺžili opatrenia zákazu vychádzania, a to na obdobie od 29. apríla 2021 do odvolania, najneskôr do konca núdzového stavu, t.j. do 28. mája 2021

Novinkou je posunutie času zo zákazu vychádzania pri niektorých výnimkách, ktoré boli časovo obmedzené od 05:00 hod do 20:00 hod. tak, že toto časové obmedzenie je posunuté o jednu hodinu. To znamená, že okrem iného, aj nákup potravín je možný od 05:00 hod. do 21:00 hod.

Ostatné výnimky zo zákazu vychádzania uvedené v časti C zostali nezmenené.

Uvedené uznesenie vlády na stiahnutie: UZNESENIE VLÁDY z 26.4.2021 - predĺženie núdzového stavu.pdf

Informáciu vypracovala Legislatívno-právna sekcia ZO SR.

Zdroj: Zväz obchodu SR


publikované: 29.04.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia