Aktuality

Uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020

U Z N E S E N I E V L Á D Y S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu (t.j. najmä zákaz vychádzania) podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020.

ZZ_2020_290_20201023.pdf

Vláda SR prijala 22. októbra 2020 na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu SR nové opatrenia. Ich prehľad je k dispozícii v priloženom PDF dokumente:

KŠ_Opatrenia_201022_0v1

Zdroj: Ministerstvo obrany SR, Zväz obchodu SR


publikované: 23.10.2020

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia