Aktuality

Opatrenia na zabezpečenie presných informácií k doplnkom stravy

Združenie priameho predaja požaduje zvýšené opatrenia na zabezpečenie presných informácií k doplnkom stravy v súvislosti s ochorením COVID-19.

Združenie priameho predaja opakuje svoj záväzok chrániť spotrebiteľov a týmto vydáva ďalšie pokyny k posilneniu opatrení na zabezpečenie presných a transparentných informácií o produktoch pre svoje členské spoločnosti a smerom k ich nezávislým priamym predajcom v súvislosti s ochorením COVID-19.

Posilnenie a sledovanie všetkých nepovolených liečebných a ďalších tvrdení spojených v súčasnej dobe s doplnkami stravy v nadväznosti na vírusovú epidémiu, uplatňovanie nulovej tolerancie na akékoľvek porušenie, prísne dodržiavanie vysokých etických štandardov, ku ktorému sú členovia a ich nezávislí priami predajcovia zaviazaní Etickým kódexom, sú v súčasnej dobe pre nás prioritou.

Združenie priameho predaja týmto zároveň reaguje na pokyny Svetovej federácie asociácií priameho predaja WFDSA vyhlásené 24. marca 2020 v súvislosti s pandémiou koronavírusu.


publikované: 30.03.2020

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia