Aktuality

Vyhláška ÚVZ - vstup do administratívnych budov a pracovísk

Vyhláška ÚVZ č. 200/2021 V.v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, ktorá bola zverejnená v neskorých hodinách dňa 30. apríla 2021.

V zmysle predmetnej vyhlášky sa s účinnosťou od 3. mája 2021 mení režim vstupu osôb do administratívnych budov a pracovísk, v závislosti od zaradenia jednotlivých okresov do stupňa rizikovosti, a to nasledovne:

 • ► Pre okresy zaradené do I. rizikového stupňa od 3.5.2021
  • v čase od 01.00 hod do 21.00 hod. nebude potrebný negatívny test vôbec
  • v čase od 21.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, bude potrebný negatívny test nie starší ako 21 dní na cestu do zamestnania, ako aj pri vstupe do administratívnych budov a pracovísk
 • ► Pre okresy zaradené do II. rizikového stupňa od 3.5.2021
  • v čase od 01.00 hod do 21.00 hod. nebude potrebný negatívny test vôbec
  • v čase od 21.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, bude potrebný negatívny test nie starší ako 14 dní na cestu do zamestnania, ako aj pri vstupe do administratívnych budov a pracovísk
 • ► Pre okresy zaradené do III. rizikového stupňa od 3.5.2021
  • platí aj naďalej interval sedemdňového povinného testovania. To znamená, že každá osoba sa pri vstupe do priestorov administratívnych budov a pracovísk musí preukázať negatívnym testom nie starším ako 7 dní.

 • VYHLÁŠKA ÚVZ - vstup do prevádzok a priestorov.pdf
 • Informáciu vypracovala Legislatívno-právna sekcia ZO SR.

  Zdroj: Zväz obchodu SR, ÚVZ SR


  publikované: 03.05.2021

  Členovia ZPP

  ZPP je členom

  WFDSA
  Zväz obchodu SR
  Seldia