Aktuality

Posolstvo predsedu Svetovej federácie priameho predaja (WFDSA) k roku 2015

Predseda WFDSA Doug DeVos vyjadril svoje úprimné poďakovanie všetkým osobám aj organizáciám, ktoré v uplynulom roku podporili a pomohli asociáciu WFDSA v poslaní rozvíjať, udržiavať a propagovať najvyššie štandardy priameho predaja na svetovom trhu.

Významným medzníkom činnosti WFDSA bol Svetový kongres priameho predaja v Rio de Janeiro v novembri 2014 ďalej uviedol predseda DeVos.

V januári 2015 sa bude konať ďalšia významná akcia WFDSA, porada predsedov výborov. Tá bude venovaná dlhodobému plánovaniu, nastaveniu cieľov, zámerov a harmonogramov pre jednotlivé výbory. Pokračujúce zavádzanie dlhodobého plánu zo strany národných zväzov ukazuje, ako efektívne je ich riadenie a aké veľké je odhodlanie dosahovať ciele vytýčené WFDSA. V roku 2013 bol plán činnosti vypracovaný tak, aby plnil potreby stále sa meniaceho trhu, bez zmeny celkových strategických cieľov, ktorými naďalej sú:

  • Posilňovanie image priameho predaja
  • Propagácia etického konania medzi spoločnosťami priameho predaja, distribútormi a spotrebiteľmi
  • Vylepšovanie procesov a štruktúry WFDSA a jednotlivých organizácií priameho predaja
  • Prehlbovanie integrácie a harmonizácie spoločností priameho predaja
Doug DeVos zdôraznil spoločnú potrebu ďalej posúvať odvetvie priameho predaja vpred a reagovať na bezprostredné potreby členských organizácií WFDSA.

Svetový kongres WFDSA v Rio de Janeiro

XIV. svetový kongres WFDSA, ktorý sa konal 10.-12. novembra 2014 v Riu de Janeiro, znamenal obrovský úspech pri účasti viac ako 400 delegátov z celého sveta a viac ako 30 generálnych riaditeľov firiem priameho predaja. Bola to významná udalosť, ktorá sa venovala "horúcim témam", ako je napr. Budúcnosť priameho predaja v stále integrovanejšieho svete miznúcich hraníc. Hlavný hosťujúci rečník Dan Levy, viceprezident spoločnosti Facebook pre malé a stredné firmy, príhodne nadviazal na hlavnú tému kongrese "Priamy predaj: Pôvodná sociálna sieť". Súčasťou svetového kongresu boli tiež zaujímavé semináre a workshopy, ako napríklad "Nové generácie: Ako okúzliť zákazníkov inovatívnymi vzťahy", "Globálny obchod: Inovatívne firmy v rýchlo sa meniacom svete" alebo "Priamy predaj: Sociálne zapojenie a mobilizácia".

Debatné obed Seldia v Európskom parlamente

V decembri 2014 usporiadala Seldia ďalšie debatné obed v Európskom parlamente v Bruseli. Akcie sa zúčastnilo viac než 100 činiteľov vrátane poslancov Európskeho parlamentu, zástupcov WFDSA, a čelných predstaviteľov priamych predajcov. Debata sa zamerala na dôležitosť zlepšenia prístupu žien podnikateliek k financiám. Účastníci si vypočuli aj prezentácie štyroch odborníkov na túto tému.

V záujme propagácie prínosov priameho predaja organizuje Seldia stretnutie v Európskom parlamente pravidelne. Od februára 2013 prevádzkuje Seldia celoeurópske platformy podnikateliek (WEP; www.womenentrepreneurshipplatform.eu), ktorú tiež spoločne s firmami DELL a Deloitte sponzoruje. Pod WEP spadá cez 40 členských organizácií, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na podporu podnikateliek. Platforma tiež umožňuje poslancom Európskeho parlamentu, aby sa stali "garantmi" tejto snahy.


publikované: 22.01.2015

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia