Aktuality

Združenie priameho predaja získalo ocenenie "WFDSA Bronze DSA"

Združenie priameho predaja pre tento rok získalo rekvalifikáciu od Svetovej federácie asociácií priameho predaja "WFDSA Bronze DSA".

Pre ZPP je toto ocenenie dôležitým štandardom pre riadne členstvo v WFDSA a zároveň znamená uznanie za prínos združenia pre priamy predaj na Slovensku.


publikované: 01.09.2020

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia