Aktuality

Uznesenie vlády SR - skončenie núdzového stavu a Vyhlášky ÚVZ od 17. 5. 2021

Uznesenie vlády SR č. 260 zo 14. mája 2021, v zmysle ktorého sa uplynutím 14. mája 2021 skončil na Slovensku núdzový stav s tým, že od soboty 15. mája 2021 boli zrušené obmedzenia ustanovené vládou v súvislosti s obmedzením pohybu a pobytu. To znamená, že zrušením zákazu vychádzania a zhromažďovania sa, ľudia sa už budú môcť pokojne zhromažďovať a budú môcť byť vonku aj bez podmienky negatívneho testu a aj po 21.00 hodine.

 1. Uznesenie vlády SR č. 260 zo 14. mája 2021, v zmysle ktorého sa uplynutím 14. mája 2021 skončil na Slovensku núdzový stav s tým, že od soboty 15. mája 2021 boli zrušené obmedzenia ustanovené vládou v súvislosti s obmedzením pohybu a pobytu. To znamená, že zrušením zákazu vychádzania a zhromažďovania sa, ľudia sa už budú môcť pokojne zhromažďovať a budú môcť byť vonku aj bez podmienky negatívneho testu a aj po 21.00 hodine.
 2. Vzhľadom k tomu, že mimoriadna situácia vyhlásená 11. marca 2021 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu a opatrenia, ktoré spadajú pod vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ), budú platiť naďalej, posielame Vám v prílohe aj aktuálne vyhlášky ÚVZ, a to:

► Vyhlášku č. 208/2021 V.v., ktorou sa nariaďujú opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí

→ V zmysle predmetnej vyhlášky sa s účinnosťou od 17.5.2021 schôdze zo zákona (ZD, ČS, predstavenstvá, schôdze kontrolných orgánov), môžu aj naďalej uskutočňovať bez obmedzenia počtu osôb, avšak za predpokladu dodržiavania hygienických opatrení, v zmysle § 2 citovanej vyhlášky, vrátane prekrytia horných dýchacích ciest za podmienok uvedených vo Vyhláške ÚVZ č. 206/2021, ktorá Vám bola zaslaná v rámci informácie v piatok, dňa 14.5.2021. Pre úplnosť uvádzam opätovne podmienky prekrytia horných dýchacích ciest s tým, že vyhláška umožňuje výnimky z nosenia respirátorov , resp. rúšok:

► bordové okresy – III stupeň varovania:

 • v interiéri – respirátor
 • v exteriéri - rúško

► červené okresy – II stupeň varovania:

 • v interiéri – respirátor
 • v exteriéri - rúško

► ružové okresy – I stupeň varovania:

 • v interiéri – respirátor
 • v exteriéri - rúško

► oranžové okresy – II stupeň ostražitosti:

 • v interiéri – namiesto respirátora stačí rúško, šatka či šál
 • v exteriéri – rúška sú povinné len na hromadných podujatiach

Výnimky:

 • prekrytie horných dýchacích ciest nemusí mať zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám;
 • rúško, šál alebo šatku môžu mať v interiéri namiesto respirátora
  • zamestnanci vykonávajúci rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži zaradenej do tretej alebo štvrtej kategórie
  • zamestnanci s chronickými ochoreniami dýchacích ciest a s kožnými ochoreniami
  • zamestnanci, ktorým pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora ( vyjadrenie pracovnej zdravotnej služby, dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov)

→ V dôsledku zrušenia núdzového stavu, v tomto prípade nie je potrebný negatívny test na cestu na toto hromadené podujatie a v dôsledku zrušenia Vyhlášky ÚVZ , ktorou sa nariaďujú opatrenia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, nie je potrebný negatívny test ani na vstup do priestorov, kde sa hromadné podujatie koná. V zmysle § 4 citovanej vyhlášky nie je potrebné uchovávať telefonický alebo e-mailový kontakt účastníkov po dobu dvoch týždňov tak, ako je nastavené toto nové opatrenie v prípade iných hromadných podujatí.

→ Ostatné hromadné podujatia (napr. schôdze, ktoré nie sú zo zákona), sa môžu uskutočňovať len s obmedzením počtu osôb tak, ako je to uvedené v informácii.

► Vyhlášku č. 207/2021 V.v., ktorou sa nariaďujú opatrenia k obmedzeniam prevádzok s účinnosťou od 17. 5. 2021

zostáva zachované:

 • podmienky jeden zákazník na 15 m2,
 • 2-metrové rozostupy,
 • prekrytie horných dýchacích ciest podľa stupňov rizikovosti okresov, s výnimkami
 • zákaz konzumácie pokrmov a nápojov v priestoroch obchodného domu, s výnimkou reštaurácií nachádzajúcich sa v obchodnom dome, ktoré musia dodržať podmienky uvedené v § 10 citovanej vyhlášky
 • uzatvorenie detských kútikov a sedacích sekcií v obchodných domoch;

→ v dôsledku zrušenia núdzového stavu ako aj vyhlášky ÚVZ, ktorou sa nariaďujú opatrenia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, nie je potrebný negatívny test ani na cestu a ani na vstup do prevádzok a budov

→ ruší sa povinnosť merania teploty v obchodných domoch.

Túto informáciu vypracovala Legislatívno-právna sekcia ZO SR.

Zdroj: Zväz obchodu SR


publikované: 17.05.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia