Aktuality

Predseda svetovej federácie asociácií priameho predaja Doug DeVos zhodnotil rok 2016

Ako predseda svetovej federácie združenia priameho predaja si vážim to, ako svetoví lídri spoločností, ktorí zastupujú naše jednotlivé asociácie spoločne s partnermi priameho predaja, spojili sily na riešenie zásadných otázok v oblasti priameho predaja v globálnom meradle.  

Zároveň som optimistický ohľadom trendov ovplyvňujúcich odvetvie priameho predaja. Sme pripravení konkurovať trhu na celom svete s využitím digitálnych nástrojov a aplikácií. Za pomoci narastajúceho využívania sociálnych sietí majú teraz ľudia možnosť osloviť väčší počet záujemcov o podnikanie v priamom predaji ako nikdy predtým.

A preto som hrdý na prácu WFDSA, ktorú odviedli jednotlivé výbory, vrátane novo spracovanej webové stránky federácie, programov výkonnosti, rozosielanie noviniek z odvetvia a mnohého ďalšieho.

S nadchádzajúcim novým rokom sa teším na nadväzujúcu spoločnú prácu, ktorou ste za uplynulé obdobie prispeli k rozvoju odvetvia priameho predaja aj mnohí z Vás a za ktorú Vám veľmi ďakujem.

Viac na: www.wfdsa.org


publikované: 04.01.2017

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia