Aktuality

Covid Automat a aktualizácia rizikovosti okresov od 17.9.2021 a od 20.9.2021

Od pondelka 20. septembra 2021 pribudnú okresy v 2. stupni ohrozenia (bordová farba) s tým, že okres Bardejov do neho prechádza už 17. septembra 2021.

S účinnosťou od 16. septembra 2021 Vláda SR schválila aktualizovanú verziu Covid Automatu, ktorá však obsahovo nemení jednotlivé protiepidemiologické opatrenia v porovnaní s predchádzajúcim Covid Automatom zo dňa 10. augusta 2021.

Aktualizácia spočíva v tom, že rizikovosť jednotlivých okresov sa bude vyhodnocovať podľa novej metodiky s tým, že menšia váha sa bude prikladať infikovaným medzi deťmi do 18 rokov.

Vláda SR rovnako schválila v rámci Covid Automatu rozdelenie okresov podľa ich aktuálnej rizikovosti s účinnosťou od pondelka 20. septembra 2021 a pre okres Bardejov od 17. septembra 2021. Z aktualizácie vyplýva, že k okresom v režime monitoring (zelená farba), v režime ostražitosť (oranžová farba), v režime 1. stupňa ohrozenia (červená farba) od pondelka 20. septembra 2021 pribudnú okresy v 2. stupni ohrozenia (bordová farba) s tým, že okres Bardejov do neho prechádza už 17. septembra 2021.

Pre okresy v 2. stupni ohrozenia (bordová farba) podľa aktuálneho Covid Automatu a platných vyhlášok ÚVZ SR platia nasledovné opatrenia:

Opatrenia pre obchody → ostávajú v platnosti hygienické opatrenia (povinná hygiena na vstupe, respirátory) aj obmedzenia prevádzkového charakteru (2 metrové odstupy a obmedzenie 1 zákazník na 15m2). Pribúda povinnosť vyhradených hodín na nákup pre seniorov nad 65 rokov a pre zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod, na základe preukazu ŤZP v dňoch pondelok až piatok, v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. Uvedené pravidlá platia pre zvolený základný režim prevádzky – všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, testovanie a prekonanie Covid -19

Opatrenia pre hromadné podujatia → platí režim podľa aktuálne platnej Vyhlášky č. 241/2021 V.v., pričom zasadnutia a schôdze zo zákona sa môžu aj naďalej uskutočňovať za dodržania hygienických opatrení

Opatrenia pre prekrytie horných dýchacích ciest

→ v interiéri – respirátor
→ v exteriéri - rúško, šál alebo šatka
s výnimkami uvedenými v aktuálne platnej Vyhláške č. 237/2021 V.v.

Obmedzenie pohybu s výnimkami od 21:00 hod. do 5:00 hod. a obmedzenie cestovania, ktoré nie je nevyhnutné

→ vo vzťahu k tomuto opatreniu je potrebné vyhlásenie núdzového stavu, ktorý zatiaľ nebol vyhlásený. Podľa prezentovanej informácie ministra zdravotníctva, núdzový stav sa zatiaľ vyhlasovať nebude, nakoľko v bordovom - 2. stupni ohrozenia sú len 4 okresy. Minister Lengvarský taktiež informoval, že regionálni hygienici môžu vydať prísnejšie pravidlá, či zakázať niektoré hromadné podujatia.

V súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou Vám v prílohe zároveň posielame na vedomie aj Vyhlášku ÚVZ č. 247/2021 V.v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

Informáciu vypracovala Legislatívno-právna sekcia ZO SR.
Zdroj: Zväz obchodu SR


publikované: 17.09.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia