Aktuality

Z výročnej správy Svetovej federácie priameho predaja (WFDSA)

Svetová federácia priameho predaja zverejnila druhú výročnú správu, ktorá slúži ako primárny zdroj informácií o globálnom stave priameho predaja a prebiehajúcich aktivitách WFDSA a jej národných členských asociáciách.

Predseda svetovej federácie Doug DeVos na úvod zdôrazňuje, že výročná správa prichádza v dobe, ktorá prináša mnoho zmien v odvetví priameho predaja, ktorý je ako odbor stále nedostatočne známya mnohokrát nepochopený. To prináša nutnosť verejnosti poskytovať kvalitné a seriózne informácie o fungovaní tohto obchodného modelu a vyvracať mystifikácie, ktoré priamy predaj poškodzujú.

Predseda WFDSA ďalej vyzdvihuje jedinečnosť priameho predaja, ktorý ponúka ľuďom už viac ako sto rokov príležitosť pracovať podľa ich časových možností, vlastného odhodlania, potrieb a cieľov. Výročná správa podčiarkuje aj ďalšie výhody tohto špecifického spôsobu podnikania, ktoré sa spájajú s nízkym rizikom, malými vstupnými nákladmi a ponukou vysoko kvalitných produktov. Väčšina ľudí pracuje v priamom predaji na čiastočný úväzok a mnohí si tak vybudovali celoživotnú kariéru.

"Preto je naše odvetvie dôležitejšie dnes, ako kedykoľvek predtým, uvádza DeVos" a dodáva: "Priamy predaj má obrovský potenciál, ale aj potrebu posilniť vlastný imidž aktívnejšie a transparentnejšie. Musíme podporovať lepšie právne definície priameho predaja, aby spotrebitelia na celom svete boli oveľa lepšie pripravení rozlišovať medzi legitímnymi priamymi predajcami a tými, ktorí sa za nich vydávajú. Musíme aj naďalej zlepšovať ochranu našich spotrebiteľov a budovať dôveru medzi našimi distribútormi a ich zákazníkmi."

WFDSA 2. výročná správa: annual-report-2015.pdf


publikované: 11.06.2015

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia