Aktuality

Nový predseda predstavenstva Seldia

Európska asociácia priameho predaja Seldia zvolila 5. októbra 2016 na svojom výročnom zasadnutí v Bruseli nového predsedu Dr. Thomasa Stoffmehla a to na obdobie ďalších dvoch rokov.

Thomas Stoffmehl je generálnym riaditeľom medzinárodnej spoločnosti LR Health & Beauty s centrálou v Nemecku.

"Veľmi sa teším na túto novú úlohu. Seldia je veľmi dobre pripravená na nadchádzajúce výzvy a zároveň má vysokú mieru uznanie medzi výkonnými pracovníkmi v Bruseli. Preto musíme aktívne zastupovať záujmy našich členov a definovať štandardy pre odvetvie priameho predaja", hovorí Dr. Thomas Stoffmehl.

Tlačovú správu a ďaľšie info nájdete tu.


publikované: 10.10.2016

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia