Aktuality

Laure Alexandre vymenovaná výkonnou riaditeľkou Seldia

Predstavenstvo Seldia (Európska asociácia priameho predaja) oznámilo novú výkonnú riaditeľku.

Je ňou Laure Alexandre, ktorá sa ujala funkcie od 1. septembra 2020.

Laure Alexandre je skúsená odborníčka na verejné záležitosti EÚ so 14 ročnou odbornosťou v oblasti zdravia a spotrebiteľskej politiky. Predtým pracovala pre European Advertising Standard Alliance a spiritsEUROPE v propagácii a efektívnej samoregulácii a na poli spoločenskej zodpovednosti podnikov.

"Som si istý, že vďaka svojim rozsiahlym skúsenostiam a zodpovednému prístupu bude Laure prínosom pre Seldiu a zúročí tu svoje zručnosti aj profesionalitu," uviedol predseda Seldia Philippe Jacquelinet.

Laure bude zodpovedná za vedenie kancelárie Seldia v Bruseli s cieľom obhajovať záujmy svojich členov a podporovať distribučný kanál priameho predaja ako jeden z hlavných poskytovateľov nezávislých pracovných príležitostí s jeho zvlášť rastúcim významom v ekonomicky náročnom období.

Viac na: www.seldia.eu


publikované: 16.09.2020

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia