Aktuality

Výročná správa Európskej asociácie priameho predaja SELDIA 2012 – 2013

Správa o stave priameho predaja v Európe 2012-2013 vypracovaná SELDIA je teraz k dispozícii v el. podobe na adrese www.seldia.eu alebo v tlačenej verzii na vyžiadanie na adrese seldia@seldia.eu.

publikované: 31.12.2013

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia