Aktuality

Podnikanie žien a priamy predaj

Európska asociácia priameho predaja podporuje WEP (Women Entrepreneurship Platform). WEP je neziskové združenie sídliaca v Bruseli. Spája organizácie podnikania žien alebo ženy podnikateľky v rámci EÚ s možnosťou vzájomnej výmeny najlepších postupov a informácií. Platforma sa venuje podnikaniu žien v rámci EÚ a pred európskymi inštitúciami, stáva sa prvým kontaktným miestom pre tvorcov politiky a zainteresované strany ochotné posúvať problematiku podnikanie žien ďalej.

WEP zaznamenalo ďalší úspech na pôde Európskeho parlamentu koncom minulého roka. Diskusného obeda usporiadaného WEP, Seldia a Deloitte on Digital Networking sa zúčastnilo viac ako 100 osôb Európskeho parlamentu.

S odvolaním sa na odvetvie priameho predaja, Europoslankyňa Sirpa Pietikäinen poznamenala, že "na ženy v priamom predaji sa stále ešte často pozerá opatrne a preto potrebujú viac uznania". Ďalej poukázala tiež na to, že financovanie malých podnikov vlastnených ženami je ťažké a je potrebné hľadať riešenie s cieľom zvyšovať podporu podnikania žien.

Konkrétny úspešný príklad podnikania žien uviedla Emma Joos de Ter Beerst, generálna riaditeľka známej francúzskej spoločnosti priameho predaja Stella & Dot, ktorá sa zaoberá predajom módnych šperkov. Uviedla úspešný príklad podnikania žien v spojení s využívaním digitálnych nástrojov v priamom predaji. Jej spoločnosť umožňuje ženám viesť vlastný životný štýl: na jednej strane tým, že sa zameriava na spôsob podnikania "out of the box", vrátane využitia sociálnych médií a ďalších digitálnych nástrojov a na strane druhej tým, že ponúka cenovo dostupné lifestylové produkty zákazníkom.

Viac na: www.seldia.eu


publikované: 19.03.2016

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia