Aktuality

Dôležité! Vyhláška ÚVZ č. 111- výnimky z povinnosti nosiť respirátor

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil včera, t.j. 11. 3. 2021 vo večerných hodinách Vyhlášku č. 111/2021 zo dňa 11. marca 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

VYHLÁŠKY ÚVZ zo dňa 11. marca 2021.pdf

► Vyhláška s účinnosťou od 15. marca 2021, ustanovila povinnosť nosiť respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu), konkrétne certifikované respirátory označené EN149 trieda FFP2 alebo FFP3 alebo obdobné prostriedky, spĺňajúce požiadavky filtračnej účinnosti v kategórii najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149, ktorá je určená pre respirátory (ďalej len „respirátory“) v priestoroch všetkých interiérov s výnimkami.

► Výnimka z povinnosti nosiť respirátor sa od 8. 3. 2021 vzťahuje aj naďalej na zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Od pondelka 15. 3. 2021 sa rozširujú výnimky z povinnosti nosiť respirátor na ďalších zamestnancov. Okrem iných výnimiek respirátor nemusia nosiť pri výkone práce v interiéri:

  • osoby, vykonávajúce rizikovú prácu zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie, pri ktorej sú vystavené fyzickej záťaži – majú však naďalej povinnosť prekryť si horné dýchacie cesty iným spôsobom, teda rúškom, šálom alebo šatkou
  • respirátory nebudú musieť nosiť v práci ani tí zamestnanci, ktorým pracovná zdravotná služba potvrdí, že ich pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú jeho nosenie - majú však naďalej povinnosť prekryť si horné dýchacie cesty iným spôsobom, teda rúškom, šálom alebo šatkou.

Informáciu pripravila Legislatívno-právna sekcia ZO SR.

Zdroj: Zväz obchodu SR


publikované: 13.03.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia