Aktuality

CEO a prezident spoločnosti Oriflame Magnus Brännström bol vymenovaný za predsedu svetovej federácie asociácií priameho predaja.

Svetová federácia asociácií priameho predaja (WFDSA), ktorá zastupuje viac ako 60 národných asociácií priameho predaja, oznámila 3. októbra 2017, že CEO a prezident Oriflame Magnus Brännström sa stal jej novým predsedom. Magnus Brännström tým prevzal úlohu predsedu do októbra roku 2020 a nadväzuje na činnosť prezidenta spoločnosti Amway Douga DeVosa.

"Som veľmi poctený, že som sa stal novým predsedom svetovej federácie priameho predaja práve v dobe digitálnej transformácie a budem tak môcť spoločne s ďalšími ľuďmi, ktorých spája spoločný cieľ, posilniť úlohu podnikania v priamom predaji prostredníctvom ponuky kvalitných výrobkov a služieb. Teším sa, že aj naďalej budeme budovať a rozvíjať dedičstvo našich predchodcov zamerané na zlepšovanie štandardov globálneho odvetvia priameho predaja," uviedol Magnus Brännström.

Predtým pôsobil Magnus Brännström ako podpredseda WFDSA. Takisto pôsobil ako predseda SELDIA, Európskej asociácie priameho predaja.

"Je to pre mňa obrovská česť, že som mohol byť predsedom WFDSA po dobu troch uplynulých rokov. Žiadny z našich cieľov by nebol dokončený bez silných partnerstiev a podpory združení priameho predaja z celého sveta," povedal odchádzajúce predseda Doug DeVos. "Priamy predaj je v dobrých rukách pod vedením nového predsedu Magnusa Brännströma. Nikdy som nebol viac sebavedomý a optimistický ohľadne budúcnosti nášho odvetvia."

Viac na: wfdsa.org


publikované: 06.10.2017

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia