O nás

Stanovy

Na základe ustanovení § 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov bolo dňa 24. mája 1995 rozhodnutím ustanovujúcej členskej schôdze zriadené Združenie priameho predaja.

Združenie priameho predaja nadobudlo právnu spôsobilosť zápisom do Registra záujmových združení právnických osôb vedeného na Okresnom úrade v Bratislave.

Stiahnuť PDF

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia