Aktuality

Amway zverejnila každoročnú správu o podnikaní

Spoločnosť Amway zverejnila výsledky každoročnej štúdie o vnímaní podnikania vo svete s názvom Amway Global Entrepreneurship Report (AGER).

Vôbec po prvý krát bol v spolupráci s partnermi prieskumu predstavený index AESI (Amway Entrepreneurial Spirit), ktorý pomáha hlbšie odhaliť, ako veľmi sú ľudia ochotní začať podnikať.

Index AESI v sebe kombinuje tri faktory založené na teórii plánovaného správania sa. Skúma napríklad, či sa ľudia nechajú odradiť okolím od založenia vlastného podnikania alebo či sa ľudia na štart podnikania cítia pripravení. Prieskum ukázal, že krajiny EU vykazujú mierne nižšie hodnoty, ako je globálny priemer. Ide iba o jeden z výsledkov štúdie AGER, ktorú Amway vydáva každý rok v spolupráci s Technickou univerzitou v Mníchove a spoločnosťou GfK. Tohtoročný prieskum bol realizovaný v 44 krajinách sveta na 49.775 respondentoch vo veku 14-99 rokov.

“Podnikatelia sú zásadný element európskeho hospodárstva. V rámci prieskumu AGER skúmame motiváciu ľudí k podnikaniu a snažíme sa tak prispieť k vytváraniu priaznivejšieho prostredia pre budovanie a udržanie vlastného samostatného podnikania. Index AESI pridáva k tomuto výskumu ďalšiu pridanú hodnotu, ” hovorí Michael Meissner, viceprezident Amway Europe pre Corporate Affairs.

V rámci indexu AESI je výrazný rozdiel medzi vekovými vrstvami a generáciami. Na úrovni Európskej únie je index u ľudí mladších ako 35 rokov na hodnote 52, zatiaľ čo u starších ako 50 rokov je na hodnote 37. Znamená to, že mladší ľudia celkovo inklinujú k tomu, aby začali budovať vlastné podnikanie.

Na Slovensku sú výsledky ešte výraznejšie – 60 u generácie pod 35 rokov verzus 31 u ľudí nad 50 rokov.

Podnikateľský potenciál tiež klesá s rastúcim vekom. Zatiaľ čo 44% ľudí pod 35 rokov si vie podnikanie predstaviť, medzi ľuďmi nad 50 rokov je to iba 16%. Prieskum AGER sa tiež sústredil na atmosféru v spoločnosti a prekážky, ktoré od podnikania ľudí odrádzajú. Z výsledkov je zrejmé, že 46% ľudí v Európskej únii vnímajú prostredie ako podnikateľsky priaznivé. Rovnako strach zo zlyhania zostáva značnou prekážkou na to, aby ľudia začali podnikať (v EU je to hlavný faktor až pre 69 percent ľudí).

Aj napriek tomu však celkovo prevláda pozitívny postoj k podnikaniu. V rámci EU sa na podnikanie pozerá pozitívne 72 percent respondentov. Najviac na podnikaní pritom Európanov láka možnosť nezávislosti na zamestnávateľovi a možnosť realizovať vlastné predstavy.

“Pozitívny postoj k podnikaniu prevláda nielen v európskej, ale tiež v globálnej mierke, hlavne medzi mladšími generáciami. Pritom iba osem percent občanov EU skutočne podniká. Náš prieskum by mal mimo iného prispieť aj k tomu, aby sa podarilo preklenúť priepasť medzi vysokým podnikateľským potenciálom a počtom ľudí, ktorí začali reálne podnikať,” hovorí profesorka Isabell M. Welpe z Technickej univerzity v Mníchove.

Viac informácií nájdete na stránke a tiež na Facebooku #‎AGER2015. Ďalšie zaujímavosti budeme tiež uverejňovať na Facebooku Amway Slovensko.GRAF: Podnikateľský potenciál troch vekových skupín (priemer zo 44 skúmaných krajín)GRAF: Motivácia k začatiu vlastného podnikania (priemer zo 44 skúmaných krajín)GRAF: Podiel respondentov, ktorí vnímajú prostredie ako priaznivé pre podnikanieGRAFIKA: Čoho sa ľudia boja najviac v prípade, že im podnikanie nevyjde (priemer zo 44 skúmaných krajín)


publikované: 30.11.2015

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia