Aktuality

Globálne štatistiky

Svetová federácia asociácií priameho predaja WFDSA zverejnila výsledky za rok 2021
  • Globálne tržby priameho predaja v roku 2021 predstavovali 186,1 miliárd dolárov (nárast o 1,5% oproti roku 2020).
    Priamym predajom sa celosvetovo zaoberalo cca 128,1 miliónov priamych predajcov.

    TOP 5 Global Markets: Spojené štáty 23%, Kórea 10%, Nemecko 10%, Čína 10%, Japonsko 8%.
  • V Európe dosiahol za rok 2021 obrat 38,4 miliárd dolárov a počet priamych predajcov bol viac než 15,7 miliónov.
  • Na Slovensku dosiahol obrat spoločností priameho predaja za rok 2021 celkom 185 mil. Eur / 218 mil. USD (nárast oproti roku 2020 predstavuje 2,9%).
    Počet priamych predajcov predstavoval v roku 2021 na Slovensku 203 213 tisíc.


Najviac predaného tovaru v SR podľa kategórie výrobkov / 2021:

46% kozmetika & osobná starostlivosť, 31% wellness / doplnky stravy, 16% výrobky pre domácnosť & tovar dlhodobej spotreby, 2% starostlivosť o domácnosť...

O WFDSA
Svetová federácia združení priameho predaja (WFDSA), ktorá bola založená v roku 1978, je poprednou medzinárodnou mimovládnou dobrovoľnou organizáciou zastupujúcou globálny priemysel priameho predaja vo viac ako 170 krajinách. WFDSA dnes sídli v hlavnom meste Spojených štátov amerických vo Washingtone DC. Členmi sú rôznorodé špecializované skupiny - viac ako 60 národných a regionálnych asociácií, ktoré zdieľajú spoločnú víziu a hlas v snahe presadzovať najvyššie etické správanie, rozvíjať partnerstvá s ich členskými spoločnosťami a podporovať globálnejšie porozumenie a podporu priameho predaja na celom svete.

Zdroj: wfdsa.org/global-statistics


publikované: 29.07.2022

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia