Aktuality

Svetová federácia asociácií priameho predaja170

krajín

60

členských asociácií

1

WFDSA


Svetová federácia asociácií priameho predaja (WFDSA), založená v roku 1978 prostredníctvom 12 asociácií priameho predaja, je poprednou medzinárodnou nevládnou dobrovoľnou organizáciou zastupujúcou celosvetový priemysel priameho predaja vo viac ako 170 krajinách.

Dnes je sídlom WFDSA hlavné mesto Spojených štátov, Washington, DC. Viac ako 60 národných a regionálnych DSA, vrátane slovenského Združenie priameho predaja, tvoria rôznorodú, špecializovanú skupinu, ktorá zdieľa spoločnú víziu a hlas pre dosiahnutie najvyššieho etického správania; podporu partnerstiev s vládnymi, spotrebiteľskými a akademickými predstaviteľmi; posilnenie riadenia jednotlivých asociácií a ich členských spoločností; a pre podporu bližšieho poznania fungovania priameho predaja po celom svete.

Všetci členovia WFDSA musia implementovať Globálny etický kódex WFDSA pre priamy predaj vo svojich národných kódexoch. Ako základný kameň záväzku k etickým obchodným praktikám a ochrane spotrebiteľa je etický kódex WFDSA živým dokumentom, ktorý je pravidelne aktualizovaný tak, aby spĺňal požiadavky priameho predaja.

Počas roku 2018 oslávila WFDSA 40. výročie, významný míľnik, ktorý dokázal, že pri vzájomnej interakcii WFDSA a jej členov spoločne s verejnosťou je spolupráca kľúčom k úspechu našich príslušných organizácií a priemyslu priameho predaja všeobecne.

Viac informácií na wfdsa.org


publikované: 28.10.2019

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia