Aktuality

Informácia ÚVZ SR k zavedeniu povinnosti OTP na pracoviskách

V súčasnosti stále prebiehajú medzirezortné rokovania k povinnému zavedeniu režimu OTP na pracoviskách.

Rieši sa zabezpečovanie logistiky a ďalšie potrebné procesy na úrovni príslušných rezortov.

Úrad verejného zdravotníctva SR s prihliadnutím na tieto skutočnosti nenariadi túto povinnosť s účinnosťou od pondelka 22. novembra 2021.

O ďalších krokoch bude verejnosť včas informovaná.

Zdroj: ÚVZ SR, ZO SR


publikované: 22.11.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia