Aktuality

Rokovania SELDIA a ZPP na Ministerstve hospodárstva Slovenska

Riaditeľ európskej asociácie priameho predaja pán M. Bruggink a zástupca Združenia priameho predaja boli prijatí riaditeľom odboru ochrany spotrebiteľov Ministerstva hospodárstva pánom I. Csibom, s ktorým rokovali o súčasnej a pripravovanej legislatíve, týkajúce sa ochrany spotrebiteľov pri predaji na diaľku a mimo stálych maloobchodných prevádzok. Všetky strany sú zajedno v tom, že je potrebné trvalo dbať o čistotu a etickosť trhového a podnikateľského prostredia a zabrániť používaniu nekalých obchodných praktik. ZPP podporuje legislatívu, ktorá má odstrániť neetické správanie firiem pri tzv. zájazdových predajných akciách. ZPP sa jasne vymedzuje proti týmto praktikám, lebo zájazdové predajné akcie nie sú v žiadnom prípade priamym predajom. Ministerstvo hospodárstva oznámilo, že legislatíva nie je zameraná proti priamemu predaju, ktorý uskutočňujú firmy združené v ZPP. Nechce tiež klásť neúmerné administratívne bariéry ich predajcom, ktorí sú v úplnej väčšine mikro alebo malopodnikatelia.

Ministerstvo hospodárstva a ZPP budú naďalej spolupracovať na formulovaní zodpovedajúcej legislatívy a pri jej dodržiavaní.


publikované: 31.12.2013

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia