Aktuality

Kde nájsť aktuálne informácie ohľadom COVID-19

V súvislosti s celosvetovým výskytom ochorenia COVID-19 odporúčame priebežne sledovať webové stránky slovenských štátnych orgánov:

Úrad vlády SR – kontakt TU

Úrad verejného zdravotníctva SR – kontakt TU + www.uvzsr.sk

Stránka Národného centra zdravotníckych informácií o koronavíruse: www.nczisk.sk

Pracovnoprávna infolinka Ministerstva práce SR ku koronavírusu pre verejnosť – kontakt: www.employment.gov.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR – kontakt TU


publikované: 17.04.2020

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia