Aktuality

GDPR - Nové pravidlá ochrany osobných údajov

Od 25. mája 2018 platia nové pravidlá ochrany osobných údajov. General Data Protectection on Regulation čiže všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, celým názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES, je nový právny predpis EÚ, ktorým je zavádzaná európska reforma ochrany osobných údajov. GDPR má za úlohu výrazne zvýšiť ochranu osobných údajov občanov a zároveň zvýšiť povinnosti inštitúcií a firiem tieto dáta chrániť.


Viac informácií k danej problematike nájdete na stránkach:
dataprotection.gov.sk
www.mzv.sk/ochrana-osobnych-udajov


publikované: 11.06.2018

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia