Aktuality

Paul Jarvis - nový predseda Seldia

Novým predsedom Seldia sa stal v októbri 2018 Paul Jarvis, COO spoločnosti priameho predaja Juice Plus.

Paul Jarvis pôsobí v odvetví priameho predaja od roku 1995, od roku 2016 na pozícii COO Juice Plus, kde sa podieľa na stratégii EMEA a jej historickom raste. Hlavnými prioritami pre nadchádzajúce dvojročné obdobie v rámci Seldia sú: vytváranie priaznivého legislatívneho prostredia pre sektor priameho predaja v spolupráci s Európskou komisiou a ďalšími zainteresovanými inštitúciami v EÚ, podpora odvetví u mladej generácie vrátane zamerania na moderný životný štýl, harmonizácia a modernizácia pravidiel fungovania národných asociácií priameho predaja.


publikované: 06.12.2018

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia