Aktuality

Európsky okrúhly stôl o priamom predaji

Už tretí výročný guľatý stôl o stave a perspektívach priameho predaja v Európe zorganizovala Európska asociácia priameho predaja SELDIA v Bruseli. Zúčastnilo sa ho viac ako 150 predstaviteľov priameho predaja a ďalších osobností z podnikateľského, vzdelávacieho a mediálneho odboru. Panel vedúcich predstaviteľov firiem priameho predaja vr. predsedu SELDIA a prezidenta firmy Oriflame p. M. Brandstroma diskutoval najmä o vyhliadkach vývoja priameho predaja. Podľa účastníkov sú optimistické, najmä vzhľadom na skutočnosť, že ľudia majú stále väčší záujem o podnikanie, získanie ekonomickej sebestačnosti a zlepšenie životnej úrovne. Priamy predaj im k tomu ponúka vynikajúce podmienky.

Zdôraznená bola tiež príťažlivosť tohto podnikania pre ženy a mladú generáciu. Pri príležitosti tejto akcie boli vyhlásené tieto úspechy:

  • najuznávanejšia firma: Amway
  • najuznávanejšia asociácia priameho predaja: Grécka APP
  • osobnosť roka: p. Malgorzata Handzlik, poslankyňa EP
  • Sieň slávy: pp. Robert a Jonas af Jochnick, Oriflame Švédsko

publikované: 03.01.2014

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia