Aktuality

Okrúhly stôl na tému Priamy predaj a ochrana spotrebiteľa.

ZPP organizovalo 19. novembra okrúhly stôl na tému Priamy predaj a ochrana spotrebiteľa, pri ktorom sa spoločne so zástupcami médií zišli predsedníčka ZPP Lucia Záleská, Administrátor Etického kódexu Boris Bohunský a Výkonný riaditeľ Americkej obchodnej komory na Slovensku Jake Slegers. Pozvanie k okrúhlemu stolu prijali ďalší hostia, Ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie Nadežda Machútová a Ivana Kopčanová z odboru ochrany spotrebiteľa, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Predsedníčka ZPP Lucia Záleská predstavila Združenie priameho predaja, informovala o poslaní a hlavných cieľoch združenia. Zdôraznila dôležitosť Etického kódexu ZPP, dodržiavanie obchodných pravidiel a etických noriem popri zákonoch ako napríklad daňový zákon, podnikateľský zákon či občiansky zákonník a i. Ďalej informovala prítomných o výsledkoch sektoru priameho predaja vo svete aj na Slovensku.

Činnosť Administrátora Etického kódexu ZPP priblížil Boris Bohunský. Etický kódex ZPP upravuje správanie firiem priameho predaja a ich predajcov voči zákazníkom a má sankčné vymáhateľné podmienky. Etický kódex výrazne prispieva k čistote podnikateľského prostredia. Administrátor, nezávislý právnik, dohliada na jeho dodržiavanie.

Jake Slegers odovzdal prítomným vlastné skúsenosti z oblasti priameho predaja, ktoré sú založené na osobnom vzťahu medzi predávajúcim a jeho zákazníkom. Zároveň vyjadril ocenenie členským firmám ZPP za dodržiavanie obchodných pravidiel, legislatívy a etiky obchodovania na slovenskom trhu.

Nárast priameho predaja v roku 2014 vo svete i na Slovensku potvrdili čísla, ktoré zverejnila vo svojom prieskume Európska asociácia priameho predaja Seldia. V minulom roku firmy zaoberajúce sa priamym predajom v Európe predali dohromady tovar v hodnote za cca 25 miliárd eur, priamy predaj je pritom najpopulárnejší v Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii, v Rusku či v Taliansku. Na Slovensku pôsobilo v roku 2014 viac ako 180 tisíc priamych predajcov, ktorí spoločne dokázali vytvoriť obrat vo výške 130 miliónov eur.


publikované: 29.11.2015

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia