Aktuality

Šesť hlavných globálnych spotrebiteľských trendov na rok 2024 podľa Euromonitor International

Globálna spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom trhu Euromonitor International zverejnila svoju správu Top Global Consumer Trends 2024, ktorá sa zameriava na novo vznikajúce spotrebiteľské hodnoty a nákupné motivácie. Správa zdôrazňuje vplyv umelej inteligencie, udržateľnosť a sociálne, ekonomické a politické faktory.

Umelá inteligencia, udržateľnosť a sociálne, ekonomické a politické faktory budú určovať globálne spotrebiteľské trendy v roku 2024, uvádza najnovšia správa Euromonitor International. Súčasne, v kontexte ekonomickej neistoty, budú nakupujúci aj naďalej hľadať ponuky a značky sú vyzývané, aby zvýšili stimuly a inovovali v oblasti cenovej dostupnosti. Správa ďalej zdôrazňuje významný spotrebiteľský trend: rastúce zameranie na zdravie a pohodu.

Podľa Euromonitor sú hlavnými globálnymi spotrebiteľskými trendmi v roku 2024:

  1. Umelá inteligencia – Nové nástroje sa pre spotrebiteľov vyvíjajú ako spolutvorcovia, ktorí ovplyvňujú ich rozhodnutia a pretvárajú ich očakávania ohľadom zapojenia značky. Vzhľadom na to, že viac ako 40 % spotrebiteľov uviedlo, že by im vyhovovali hlasoví asistenti ponúkajúci personalizované odporúčania, budú tieto platformy stále viac integrované do každodenného života spotrebiteľov. Podľa Euromonitor by podniky mali využívať generatívnu umelú inteligenciu na zlepšenie personalizácie a zlepšenie celkovej zákazníckej skúsenosti.
  2. Príjemné rozptýlenie – Spotrebitelia hľadajú únik od každodenného stresu a úzkosti, aby sa odtrhli od všednosti. Asi 29 % spotrebiteľom by vyhovovalo, keby značky sledovali ich emócie a prispôsobovali zážitky ich náladám.
  3. Udržateľnosť / životné prostredie – Obavy o životné prostredie zostávajú na prvom mieste. Viac ako 60 % spotrebiteľov sa v roku 2023 snažilo o pozitívny vplyv na životné prostredie. Aj keď sa spotrebitelia snažia žiť udržateľnejšie, pýtajú sa, či spoločnosti a vlády plne využívajú dostupné zdroje na vytvorenie zmysluplného vplyvu. Chcú, aby organizácie spozorneli a preukázali svoje ekologické záväzky.
  4. Progresívna polarizácia – Politické a sociálne témy sú jadrom osobných identít. Tieto systémy ovplyvňujú perspektívy, hodnoty a postoje. Spotrebitelia sa v roku 2024 nezdržia vyjadrenia svojho presvedčenia, zistil Euromonitor. Sociálna zodpovednosť, politická príslušnosť a iniciatívy udržateľnosti budú motivátorom na míňanie.
  5. Hodnotový systém – S pokračujúcou krízou životných nákladov spotrebitelia prispôsobujú svoje finančné myslenie a 44 % spotrebiteľov plánuje v roku 2024 ušetriť viac peňazí. Používajú stále múdrejšie stratégie, aby získali tie najlepšie ponuky.
  6. „Wellness“ pragmatici – Spotrebitelia hľadajú rýchle a účinné riešenia, ako zlepšiť ich fyzickú i duševnú pohodu. Dokázaná účinnosť bude hrať významnú úlohu pri ich rozhodovaní o nákupe: 85 % spotrebiteľov by bolo ochotných zaplatiť viac za kozmetické produkty s preukázanou účinnosťou alebo výhodami.

V kontexte, kde sú preferencie spotrebiteľov úzko späté s agendou udržateľnosti, technologickým pokrokom a dopadom spoločensko-politických problémov, „by spoločnosti mali zaobchádzať s citlivými témami opatrne a pritom zostať verné základným hodnotám svojej značky,“ uviedla Alison Angus, vedúca inovácií spoločnosti Euromonitor.

Zdroj: Euromonitor International


publikované: 14.12.2023

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia