Aktuality

Projekt eKasa

Finančná správa zavádza projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy - eKasa, ktorý je súčasťou opatrení na boj proti daňovým podvodom.

Povinné online pripojenie na finančnú správu z elektronických pokladníc začne v praxi celoplošne pre podnikateľov fungovať od 1. 7. 2019. Platí však, že pripájať sa k systému bude možné od 1. 4. - 30. 6. 2019.

Ide o online napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu. V praxi to bude znamenať, že o každom nákupe / transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa. Podmienkou je internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko finančnej správy.

Viac informácií k danej problematike nájdete na stránkach: https://www.financnasprava.sk


publikované: 26.02.2019

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia