Aktuality

WFDSA oznámila výsledky tržieb priameho predaja za rok 2016

Z výsledkov prieskumu, ktoré v júni WFDSA oznámila, vyplýva, že tržby členských spoločností priameho predaja dosiahli v roku 2016 celosvetovo vyššie 182,6 miliárd dolárov.

  • Globálne tržby priameho predaja v roku 2016 predstavovali 182,6 miliárd dolárov a priamym predajom sa zaoberalo viac ako 107 miliónov priamych predajcov, čo znamená ročný nárast o 3,1%.

    80% celosvetového predaja vytvorili Top 10 priame predajné trhy: Spojené štáty, Čína, Kórea, Nemecko, Japonsko, Brazília, Mexiko, Malajzia, Francúzsko, Anglicko.

  • V Európe činil obrat priameho predaja 36,5 miliárd dolárov, nárast o 4,8% a priamym predajom sa tu v roku 2016 zaoberalo 14,8 miliónov priamych predajcov.

    TOP 5 v Európe: Nemecko, Francúzsko, Anglicko, Taliansko, Poľsko.

  • Na Slovensku dosiahol obrat spoločností priameho predaja v roku 2016 celkom 146 mil. Eur (162 mil. USD), nárast o 6,6% a priamemu predaju sa venovalo viac ako 194,5 tisíc ľudí.

    Najviac predaného tovaru na Slovensku zaznamenal priamy predaj podľa kategórií v oblasti kozmetiky (46%), doplnkov stravy / wellness (31%) a spotrebného tovaru / výrobkov pre domácnosť (16%).Viac informácií na: wfdsa.org/global-statistics


publikované: 22.06.2017

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia