Aktuality

Združenie priameho predaja si zvolilo nového predsedu

V marci tohto roku si členská schôdza ZPP v súlade so stanovami zvolila nového predsedu. Do funkcie bol zvolený Pavel Bumbala, konateľ spoločnosti JUST SLOVENSKO s.r.o., ktorý nahradil Luciu Záleskú, National Sales Director PartyLite CEE / CZ / SK / Poland, ktorá túto funkciu zastávala od roku 2015.

ZPP ďakuje Lucii Záleskej a Ildiko Dikošovej, členkám bývalého predstavenstva za doterajšiu prácu a ich neustálu ochotu, čas a aktívny prístup pri riešení všetkých neštandardných situácií, ktoré sme riešili najmä v posledných troch rokoch.


publikované: 01.05.2023

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia