Aktuality

Európska konferencia priameho predaja

Začiatkom októbra organizovala Seldia výročnú konferenciu priameho predaja v Bruseli. Akciu navštívilo viac ako 200 účastníkov vrátane podnikateľov, manažérov, politikov, ekonómov a novinárov, aby tu prediskutovali niektoré z kľúčových problémov, ktorému čelí priamy predaj v dnešnej dobe. Za Českú republiku a Slovensko sa zúčastnili Lucia Záleská a Lenka Mrázová.

Konferenciu otvoril nový predseda Seldia, Thomas Stoffmehl, generálny riaditeľ spoločnosti LR Health & Beauty. Vo svojom prejave uviedol: "Internetové technológie umožňujú poskytovať zákazníkom priameho predaja čím ďalej lepšie služby. Priamy predaj zároveň prináša nespočetné množstvo príležitostí, najmä teraz v dobe internetu".

Predseda predstavenstva WFDSA a prezident spoločnosti Amway, Doug DeVos, zdôraznil v rámci video oznámení, že hlavnou výzvou pre odvetvie, je lepšie poskytovanie informácií o priamom predaji: "Potrebujeme lepšie komunikovať prínos priameho predaja a jeho fungovanie. Musíme byť transparentní v zasielaní všetkých dát a informácií o našom podnikaní".

V ďalšej časti zasadnutia vystúpil s prednáškou a prezentáciou na tému Ako vytvoriť a udržať dôveru spotrebiteľa - Sebastian Kotow, generálny riaditeľ MindShift Lab, ktorý povedal: "Vieme, že dôvera je dôležitá, ale vždy nevidíme dôvod, prečo". Vysvetlil, ako býva dôvera podhodnocovaná a zle chápaná. Súčasťou konferencie ďalej boli jednotlivé workshopy zamerané na revíziu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, sociálne médiá, manažment asociáciou a dva hlavné trhy EÚ. Konferencia bola uzavretá panelovou diskusiou o tom, ako úspešne zvládnuť digitálnu transformáciu.


publikované: 03.11.2016

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia