Aktuality

Stanovisko Združenia priameho predaja k vyhláseniu vlády ku dňu 12. 3. 2020

Združenie priameho predaja vzhľadom k aktuálnym opatreniam vyhlásených vládou Slovenskej republiky k 12. 3. 2020 v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu, zverejňuje svoje stanovisko týkajúce sa priameho predaja.

Uvedomujeme si, že aktuálna situácia môže byť pre priamy predaj a pre Vás ťažká. Zodpovednosťou Združenia priameho predaja je sledovať v súčasnej situácii líniu maloobchodu, ktorej je priamy predaj súčasťou, pretože je zrejmé, že vládne opatrenia majú predovšetkým za cieľ maximálne zaistiť bezpečnosť občanov.

Pre naše odvetvie uvedené nariadenie znamená povinnosť stavať zdravie našich zákazníkov a priamych predajcov na prvé miesto. Sú to nevyhnutné opatrenia pre to, aby sa všetko rýchlo vrátilo do normálu.

V tej súvislosti žiadame priamych predajcov našich členských spoločností, aby svoju činnosť prispôsobili nariadeným opatreniam a z obchodných aktivít vylúčili osobné kontakty so zákazníkmi, hoci by tieto mohli prebehnúť kdekoľvek.

Máme veľkú dôveru v naše členské spoločnosti a vieme, že naši predajcovia čelia vzniknutej situácii so silným zmyslom pre zodpovednosť. Radi by sme Vás ubezpečili, že Združenie priameho predaja je aj v tejto ťažkej dobe na Vašej strane.

Veríme, že vzájomná ohľaduplnosť nám pomôže prekonať prebiehajúce náročné obdobie.

Prosíme Vás preto o zodpovednosť a rešpektovanie všetkých vyhlásených opatrení a zásad bezpečnosti, ktoré sú práve teraz veľmi dôležité.

Ďakujeme Vám, že nám Všetkým týmto pomáhate a nie je Vám ľahostajné zdravie Vaše ani druhých ľudí.Združenie priameho predaja


publikované: 17.03.2020

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia