Aktuality

Priamy predaj sa nedá definovať len číslami

Priamemu predaju bola v poslednej dobe venovaná značná pozornosť zo strany médií a finančníkov. Popri tom sa uskutočnili tiež prieskumy, ktoré ukázali dôležité fakty o tomto sektore. Za nimi sú však skutočné príbehy ľudí, ktorí sa priamemu predaju venujú a ktorý im prináša nemalé ťažko merateľné hodnoty.

Priamy predaj, ako je známe, je podnikanie, v ktorom medziľudské vzťahy zohrávajú mimoriadnu úlohu. Najväčšou investíciou pre predajcu je jeho vlastná osobnosť, schopnosť učiť sa a systematicky pracovať. Osobné odporúčania, osobný príklad a skúsenosti predajcov platia oveľa viac ako veľmi drahé reklamné kampane alebo maloobchodné predajné priestory. Ďalším významným faktorom je, že prostriedky na tieto aktivity je lepšie vynaložiť na motivovanie predajcov a podporu ich činnosti napr. v školeniach, komunikácii a podporných obchodných akciách.

Z prieskumov napr. vyplynulo, že viac ako 48% predajcov sa začalo tejto činnosti venovať, pretože hľadali dlhodobý dodatočný príjem a 62 % tento cieľ dosiahlo, 23% chcelo mať priamy predaj ako životnú kariéru a 41% ohlásilo splnenie tohto želania. U 78% predajcov sa ukázalo, že príležitosť poskytnutá priamym predajom predčila ich očakávania a približne rovnaký počet predajcov by túto príležitosť určite odporučilo svojim blízkym a priateľom.

Jednotlivé firmy a asociácie priameho predaja sa snažia správne vyhodnocovať tieto priania a tieto ciele osôb, ktoré sa touto činnosťou zaoberajú alebo o tom uvažujú a poskytovať im maximálnu podporu. Zároveň je dôležité, aby o týchto hodnotách vedela aj najširšia verejnosť.

S použitím materiálov US DSA (článok prezidenta JN Mariana)


publikované: 13.03.2014

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia