Aktuality

Mary Kay je SUPERBRAND

Mary Kay opäť obhájila titul SUPERBRANDS pre rok 2023 a získala prestížne ocenenie v Českej aj Slovenskej republike v kategórii Dekoratívna kozmetika.

"Som veľmi rád, že Mary Kay opäť získala titul Superbrands v Českej aj Slovenskej republike. Ocenenie je pre mňa znakom úspešného budovania značky a jej silnej pozície na oboch trhoch. Zároveň je to pre nás záväzok do budúcnosti, v našom úsilí nepoľaviť, neustále rozvíjať značku a budovať jej dobré meno prostredníctvom profesionality v poskytovaní kozmetického poradenstva a spokojnosti zákazníkov, hovorí Edita Szabóová, generálna riaditeľka Mary Kay pre Českú a Slovenskú republiku.

Spoločnosť Superbrands je jednou z najuznávanejších nezávislých svetových autorít v oblasti hodnotenia a oceňovania značiek. Ocenenie sa udeľuje vo viac ako 90 krajinách sveta a výber najlepších z najlepších značiek podlieha v každej krajine rovnakým kritériám a metódam. Jedinečnosť ocenenia spočíva najmä vo viackolovom výberovom procese, ktorý nie je otvorený značkám ako takým.

Nominačný proces je založený na databáze všetkých registrovaných značiek, po ktorej nasleduje spotrebiteľský prieskum, ktorý je jedným z najdôležitejších prvkov výberového procesu. Na základe prieskumu, ktorý vychádza z povedomia o značke a jej obľúbenosti, sa zostavuje užší zoznam semifinalistov, z ktorého špeciálne vymenovaná odborná porota "Brand Council" vyberá značky, ktorým sa udeľuje titul Superbrands na daný rok. Do konečného výberu a rozhodnutia o udelení titulu Superbrands vstupujú kritériá ako známosť, budovanie značky, inovácia a prestíž.

Titul Superbrands je znakom osobitného postavenia a uznania výnimočnosti značky na miestnom trhu. Mary Kay získala tento prestížny titul v Českej a Slovenskej republike už niekoľkokrát - za roky 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a 2023. Na Slovensku získala titul okrem vyššie uvedených rokov aj za roky 2013 a 2020.


publikované: 06.06.2023

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia