Aktuality

Združenie priameho predaja uskutočnilo tlačovú konferenciu so zástupcami médií na tému rozvoj a budúcnosť priameho predaja

19. februára 2019 prebehla v Bratislave tlačová konferencia Združenia priameho predaja (ZPP) na tému rozvoj a budúcnosť priameho predaja, ktorej sa zúčastnili Lucia Záleská, predsedníčka ZPP a Lenka Mrázová, generálna sekretárka ZPP spoločne so zástupcami médií.

Lucia Záleská oboznámila prítomných so štatistikami priameho predaja vo svete, Európe a na Slovensku a poskytla informácie k výsledkom prieskumu európskej asociácie Seldia, realizovaného medzi priamymi predajcami v roku 2018, ktorá zahŕňa Slovenskú republiku ako jeden z 11 vybraných trhov EÚ.

„Priamy predaj vykazuje celosvetovo, v Európe i na Slovensku trvalý rast. To pre nás znamená spokojnosť všetkých, ktorí sa na priamom predaji podieľajú, vrátane našich zákazníkov. Je to jasný odkaz, že musíme pokračovať v budovaní pozitívneho obrazu nášho odvetvia“, hovorí Lucia Záleská, predsedníčka Združenia priameho predaja.

„Darí sa nám preukazovať, že náš distribučný model je dôveryhodný a etický. Nové technológie nám pomáhajú reagovať na nové potreby spotrebiteľov so zachovaním individuálneho prístupu, čo je v našom priemysle stále zásadné“, uzatvára Lucia Záleská.

V rámci diskusie boli zástupkyňami ZPP zodpovedané otázky novinárov zamerané na nové trendy v priamom predaji, kvalitu výrobkov, etiku podnikania vrátane prínosu členstva v ZPP pre samotné členské spoločnosti.

Tlačová správa PDF


publikované: 04.03.2019

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia