Združenie priameho predaja - Logo
Združenie priameho predaja
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
slovensky | english
Združenie priameho predaja - titulka
Združenie priameho predaja - titulka

Úvodné slovo predsedníčky ZPP

Vítame Vás na stránkach slovenského Združenia priameho predaja, jediného reprezentanta priameho predaja na Slovensku. Naša dobrovoľná, záujmová organizácia združuje najvýznamnejšie svetové firmy, pôsobiace v tomto sektore maloobchodu. Viac ako 20 rokov obhajuje ZPP záujmy svojich členských firiem a ich predajcov a stará sa o čistotu podnikateľského prostredia a dodržiavanie pravidiel etického správania na trhu. Svojou činnosťou prispieva tiež k ochrane spotrebiteľov a k lepšej informovanosti o priamom predaji ako unikátnej podnikateľskej príležitosti a spôsobu predaja vysoko kvalitných výrobkov. ZPP spolupracuje so slovenskými štátnymi orgánmi, regulátormi, vzdelávacími inštitúciami a médiami. ZPP je členom európskej asociácie priameho predaja SELDIA a svetovej federácie WFDSA.

Veríme, že Vám naše stránky budú užitočným sprievodcom v prostredí slovenského priameho predaja.

Lucie Záleská
predsedníčka ZPP
Novinky v ZPP

Miki a KiMi pomáhajú deťom – charitatívny projekt spoločnosti Mary Kay

Miki a KiMi pomáhajú deťom – charitatívny projekt spoločnosti Mary Kay

14.08.2018

Tučniaci MiKi a KiMi sú patrónmi charity Mary Kay od roku 2014. Stali sa fenoménom, ktorý pomáha a spoločne predstavujú symbol nádeje a dobrých skutkov.

Otvoriť »

Charita PartyLite 2018

Charita PartyLite 2018

26.07.2018

Spoločnosť PartyLite podporuje charitatívnou činnosťou tých, ktorí to najviac potrebujú. Aj v tomto roku sa rozhodli podporiť hospic Sv. Alžbety v Trsticiach a hospic Dobrého Pastiera v Čerčanoch v Čechách.

Otvoriť »

Svetová federácia asociácií priameho predaja WFDSA zverejnila výsledky za rok 2017.

Svetová federácia asociácií priameho predaja WFDSA zverejnila výsledky za rok 2017.

20.06.2018

WFDSA zverejnila 13. júna 2018 výsledky priameho predaja za rok 2017.

Otvoriť »