Združenie priameho predaja - Logo
Združenie priameho predaja
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
slovensky | english
Združenie priameho predaja - titulka
Združenie priameho predaja - titulka

Úvodné slovo predsedníčky ZPP

Vítame Vás na stránkach slovenského Združenia priameho predaja, jediného reprezentanta priameho predaja na Slovensku. Naša dobrovoľná, záujmová organizácia združuje najvýznamnejšie svetové firmy, pôsobiace v tomto sektore maloobchodu. Viac ako 20 rokov obhajuje ZPP záujmy svojich členských firiem a ich predajcov a stará sa o čistotu podnikateľského prostredia a dodržiavanie pravidiel etického správania na trhu. Svojou činnosťou prispieva tiež k ochrane spotrebiteľov a k lepšej informovanosti o priamom predaji ako unikátnej podnikateľskej príležitosti a spôsobu predaja vysoko kvalitných výrobkov. ZPP spolupracuje so slovenskými štátnymi orgánmi, regulátormi, vzdelávacími inštitúciami a médiami. ZPP je členom európskej asociácie priameho predaja SELDIA a svetovej federácie WFDSA.

Veríme, že Vám naše stránky budú užitočným sprievodcom v prostredí slovenského priameho predaja.

Lucie Záleská
predsedníčka ZPP
Novinky v ZPP

Nezávislý prieskum trhu priameho predaja v Európe

Nezávislý prieskum trhu priameho predaja v Európe

05.03.2018

Členské spoločnosti združenie priameho predaja sa spolu s ďalšími 10 krajinami Európskej únie zapojili do nezávislého prieskumu trhu priameho predaja.

Otvoriť »

Mary Kay pomáhala aj v roku 2017

Mary Kay pomáhala aj v roku 2017

31.01.2018

Spoločnosť Mary Kay pokračuje v misii svojej zakladateľky pani Mary Kay Ash - obohacovať životy žien a detí na celom svete.

Otvoriť »

WFDSA usporiadala 15. celosvetový kongres priameho predaja pod názvom "Own the Future" začiatkom októbra v Paríži

WFDSA usporiadala 15. celosvetový kongres priameho predaja pod názvom "Own the Future" začiatkom októbra v Paríži

08.11.2017

Svetový kongres organizovaný WFDSA v Paríži v dňoch 2. - 3. októbra priniesol účastníkom úžasnú kombináciu najnovších informácií a iniciatív

Otvoriť »