Združenie priameho predaja - Logo
Združenie priameho predaja
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
slovensky | english
Združenie priameho predaja - titulka
Združenie priameho predaja - titulka

Úvodné slovo predsedníčky ZPP

Vítame Vás na stránkach slovenského Združenia priameho predaja, jediného reprezentanta priameho predaja na Slovensku. Naša dobrovoľná, záujmová organizácia združuje najvýznamnejšie svetové firmy, pôsobiace v tomto sektore maloobchodu. Viac ako 20 rokov obhajuje ZPP záujmy svojich členských firiem a ich predajcov a stará sa o čistotu podnikateľského prostredia a dodržiavanie pravidiel etického správania na trhu. Svojou činnosťou prispieva tiež k ochrane spotrebiteľov a k lepšej informovanosti o priamom predaji ako unikátnej podnikateľskej príležitosti a spôsobu predaja vysoko kvalitných výrobkov. ZPP spolupracuje so slovenskými štátnymi orgánmi, regulátormi, vzdelávacími inštitúciami a médiami. ZPP je členom európskej asociácie priameho predaja SELDIA a svetovej federácie WFDSA.

Veríme, že Vám naše stránky budú užitočným sprievodcom v prostredí slovenského priameho predaja.

Lucie Záleská
predsedníčka ZPP
Novinky v ZPP

CEO a prezident spoločnosti Oriflame Magnus Brännström bol vymenovaný za predsedu svetovej federácie asociácií priameho predaja.

CEO a prezident spoločnosti Oriflame Magnus Brännström bol vymenovaný za predsedu svetovej federácie asociácií priameho predaja.

06.10.2017

Svetová federácia asociácií priameho predaja (WFDSA), ktorá zastupuje viac ako 60 národných asociácií priameho predaja, oznámila 3. októbra 2017, že CEO a prezident Oriflame Magnus Brännström sa stal jej novým predsedom.

Otvoriť »

ZAREN bol prijatý za nového člena Združenia priameho predaja

ZAREN bol prijatý za nového člena Združenia priameho predaja

01.10.2017

Združenie priameho predaja (ZPP) prijalo nového člena čakateľa ku dňu 1. 10. 2017, spoločnosť ZAREN s. r. o.

Otvoriť »

WFDSA usporiadala v tomto roku už 15. ročník seminárov pre generálnych sekretárov asociácií priameho predaja

WFDSA usporiadala v tomto roku už 15. ročník seminárov pre generálnych sekretárov asociácií priameho predaja

07.09.2017

Tento rok sa konal seminár v Orlande na Floride spolu s výročným zasadnutím asociácie priameho predaja USA. Na akcii sa zúčastnili sekretári z Európy, Latinskej Ameriky, Severnej Ameriky a Ázie.

Otvoriť »