Združenie priameho predaja - Logo
Združenie priameho predaja
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
Združenie priameho predaja - titulka
Združenie priameho predaja - titulka

Úvodné slovo predsedníčky ZPP

Vítame Vás na stránkach slovenského Združenia priameho predaja, jediného reprezentanta priameho predaja na Slovensku. Naša dobrovoľná, záujmová organizácia združuje najvýznamnejšie svetové firmy, pôsobiace v tomto sektore maloobchodu. Viac ako 20 rokov obhajuje ZPP záujmy svojich členských firiem a ich predajcov a stará sa o čistotu podnikateľského prostredia a dodržiavanie pravidiel etického správania na trhu. Svojou činnosťou prispieva tiež k ochrane spotrebiteľov a k lepšej informovanosti o priamom predaji ako unikátnej podnikateľskej príležitosti a spôsobu predaja vysoko kvalitných výrobkov. ZPP spolupracuje so slovenskými štátnymi orgánmi, regulátormi, vzdelávacími inštitúciami a médiami. ZPP je členom európskej asociácie priameho predaja SELDIA a svetovej federácie WFDSA.

Veríme, že Vám naše stránky budú užitočným sprievodcom v prostredí slovenského priameho predaja.

Lucie Záleská
predsedníčka ZPP
Novinky v ZPP

Tlačová správa: Verme originálom, má to význam...

Tlačová správa: Verme originálom, má to význam...

09.06.2016

Členovia Združenia priameho predaja (ZPP) odporúčajú svojim zákazníkom kupovať výrobky uvedených značiek na území Slovenskej republiky priamo od jednotlivých spoločností a ich oficiálnych priamych predajcov.

Otvoriť »

Mary Kay v azylových domoch

Mary Kay v azylových domoch

08.06.2016

V rámci globálneho charitatívneho programu „Krása, ktorá sa počíta“ a osláv Dňa matiek nezávislé kozmetické poradkyne Mary Kay už po druhý rok zamierili do azylových domov pre ženy a matky.

Otvoriť »

Aktualizované znenie Etického kódexu Združenia priameho predaja

Aktualizované znenie Etického kódexu Združenia priameho predaja

25.05.2016

S ohľadom na dynamicky sa rozvíjajúci sektor priameho predaja vo svete a na rastúci význam ochrany spotrebiteľov odporučila všetkým svojim členom Európska asociácia priameho predaja Seldia aktualizáciu svojich Etických kódexov. Etický kódex združenia priameho predaja bol aktualizovaný v súlade s legislatívou Slovenské republiky a bol prijatý všetkými členskými firmami.

Otvoriť »