Združenie priameho predaja - Logo
Združenie priameho predaja
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
Združenie priameho predaja - titulka
Združenie priameho predaja - titulka

Úvodné slovo predsedníčky ZPP

Vítame Vás na stránkach slovenského Združenia priameho predaja, jediného reprezentanta priameho predaja na Slovensku. Naša dobrovoľná, záujmová organizácia združuje najvýznamnejšie svetové firmy, pôsobiace v tomto sektore maloobchodu. Viac ako 20 rokov obhajuje ZPP záujmy svojich členských firiem a ich predajcov a stará sa o čistotu podnikateľského prostredia a dodržiavanie pravidiel etického správania na trhu. Svojou činnosťou prispieva tiež k ochrane spotrebiteľov a k lepšej informovanosti o priamom predaji ako unikátnej podnikateľskej príležitosti a spôsobu predaja vysoko kvalitných výrobkov. ZPP spolupracuje so slovenskými štátnymi orgánmi, regulátormi, vzdelávacími inštitúciami a médiami. ZPP je členom európskej asociácie priameho predaja SELDIA a svetovej federácie WFDSA.

Veríme, že Vám naše stránky budú užitočným sprievodcom v prostredí slovenského priameho predaja.

Lucie Záleská
predsedníčka ZPP








Novinky v ZPP

Spoločnosť Amway vykázala v roku 2016 tržby vo výške 8,8 miliárd dolárov

Spoločnosť Amway vykázala v roku 2016 tržby vo výške 8,8 miliárd dolárov

02.03.2017

Spoločnosť Amway oznámila výšku obratu na globálnej úrovni vo výške 8,8 miliárd USD. Jedná sa o 7% pokles v porovnaní s rokom 2015. Spoločnosť zaznamenala zvýšenie tržieb v siedmych z desiatich najväčších trhoch, avšak tiež nižšie obraty v Číne.

Otvoriť »

Priamy predaj rastie aj vďaka sociálnym sieťam

Priamy predaj rastie aj vďaka sociálnym sieťam

27.02.2017

Nový článok na tému priameho predaja prinášajú stránky RETAIL Magazin.sk spoločne s predsedníčkou Združenia priameho predaja Luciou Záleskou pod názvom „Priamy predaj rastie aj vďaka sociálnym sieťam.“

Otvoriť »

Mary Kay získala ocenenie Superbrands už piatykrát na Slovensku a štvrtýkrát v Českej republike!

Mary Kay získala ocenenie Superbrands už piatykrát na Slovensku a štvrtýkrát v Českej republike!

20.02.2017

Spoločnosť Mary Kay opäť získala prestížne ocenenie Superbrands paralelne v Českej a Slovenskej republike!

Otvoriť »