Združenie priameho predaja - Logo
Združenie priameho predaja
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
Združenie priameho predaja - titulka
Združenie priameho predaja - titulka

Úvodné slovo predsedníčky ZPP

Vítame Vás na stránkach slovenského Združenia priameho predaja, jediného reprezentanta priameho predaja na Slovensku. Naša dobrovoľná, záujmová organizácia združuje najvýznamnejšie svetové firmy, pôsobiace v tomto sektore maloobchodu. Viac ako 20 rokov obhajuje ZPP záujmy svojich členských firiem a ich predajcov a stará sa o čistotu podnikateľského prostredia a dodržiavanie pravidiel etického správania na trhu. Svojou činnosťou prispieva tiež k ochrane spotrebiteľov a k lepšej informovanosti o priamom predaji ako unikátnej podnikateľskej príležitosti a spôsobu predaja vysoko kvalitných výrobkov. ZPP spolupracuje so slovenskými štátnymi orgánmi, regulátormi, vzdelávacími inštitúciami a médiami. ZPP je členom európskej asociácie priameho predaja SELDIA a svetovej federácie WFDSA.

Veríme, že Vám naše stránky budú užitočným sprievodcom v prostredí slovenského priameho predaja.

Lucie Záleská
predsedníčka ZPP
Novinky v ZPP

Nu Skin poskytuje humanitárnu pomoc Japonsku a Ekvádore

Nu Skin poskytuje humanitárnu pomoc Japonsku a Ekvádore

17.05.2016

Spoločnosť Nu Skin pomáha ľuďom zasiahnutým nedávnym zemetrasením v Japonsku a Ekvádore. Poskytla okamžitú pomoc formou daru vo výške 20,000 USD pre zaistenie základných potrieb pre postihnutých prírodnými katastrofami.

Otvoriť »

Direct Selling News oznamuje výsledky globálnych spoločností priameho predaja - 2016 Global 100

Direct Selling News oznamuje výsledky globálnych spoločností priameho predaja - 2016 Global 100

24.04.2016

Od roku 2010 prináša renomovaný časopis a internetový portál Direct Selling News výsledky firiem priameho predaja založené na obratoch firiem. Zoznam poskytuje prehľad najvýznamnejších Global 100 firiem priameho predaja.

Otvoriť »

Podnikanie žien a priamy predaj

Podnikanie žien a priamy predaj

19.03.2016

Európska asociácia priameho predaja podporuje WEP (Women Entrepreneurship Platform). WEP je neziskové združenie sídliaca v Bruseli. Spája organizácie podnikania žien alebo ženy podnikateľky v rámci EÚ s možnosťou vzájomnej výmeny najlepších postupov a informácií. Platforma sa venuje podnikaniu žien v rámci EÚ a pred európskymi inštitúciami, stáva sa prvým kontaktným miestom pre tvorcov politiky a zainteresované strany ochotné posúvať problematiku podnikanie žien ďalej.

Otvoriť »