Združenie priameho predaja - Logo
Združenie priameho predaja
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
Združenie priameho predaja - titulka
Združenie priameho predaja - titulka

Úvodné slovo predsedníčky ZPP

Vítame Vás na stránkach slovenského Združenia priameho predaja, jediného reprezentanta priameho predaja na Slovensku. Naša dobrovoľná, záujmová organizácia združuje najvýznamnejšie svetové firmy, pôsobiace v tomto sektore maloobchodu. Viac ako 20 rokov obhajuje ZPP záujmy svojich členských firiem a ich predajcov a stará sa o čistotu podnikateľského prostredia a dodržiavanie pravidiel etického správania na trhu. Svojou činnosťou prispieva tiež k ochrane spotrebiteľov a k lepšej informovanosti o priamom predaji ako unikátnej podnikateľskej príležitosti a spôsobu predaja vysoko kvalitných výrobkov. ZPP spolupracuje so slovenskými štátnymi orgánmi, regulátormi, vzdelávacími inštitúciami a médiami. ZPP je členom európskej asociácie priameho predaja SELDIA a svetovej federácie WFDSA.

Veríme, že Vám naše stránky budú užitočným sprievodcom v prostredí slovenského priameho predaja.

Lucie Záleská
predsedníčka ZPP
Novinky v ZPP

Predseda svetovej federácie asociácií priameho predaja Doug DeVos zhodnotil rok 2016

Predseda svetovej federácie asociácií priameho predaja Doug DeVos zhodnotil rok 2016

04.01.2017

Ako predseda svetovej federácie združenia priameho predaja si vážim to, ako svetoví lídri spoločností, ktorí zastupujú naše jednotlivé asociácie spoločne s partnermi priameho predaja, spojili sily na riešenie zásadných otázok v oblasti priameho predaja v globálnom meradle.

Otvoriť »

Prezentácia Amway Global Entrepreneurship Report v Bratislave

Prezentácia Amway Global Entrepreneurship Report v Bratislave

15.12.2016

Spoločnosť Amway bola partnerom a spoluorganizátorom debaty na súčasné podnikateľské témy v Bratislave. Akcia bola určená pre členov Americkej obchodnej komory (American Chamber of Commerce) a zamerala sa predovšetkým na porovnanie podnikateľského prostredia v USA a v Európe.

Otvoriť »

Mary Kay uskutočnila sadenie stromov

Mary Kay uskutočnila sadenie stromov

14.12.2016

Zamestnanci spoločnosti Mary Kay, ako i nezávislé kozmetické poradkyne spoločnosti sa i tento rok zapojili do jesennej výsadby stromov. Tohtoročné sadenie prebehlo v novembri v prostredí územia európskeho významu - Dunajských luhov. Aj napriek nepriaznivému počasiu, ktoré sprevádzal celodenný dážď, sa podarilo vysadiť takmer 300 stromčekov.

Otvoriť »