Združenie priameho predaja - Logo
Združenie priameho predaja
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
Združenie priameho predaja - titulka
Združenie priameho predaja - titulka

Úvodné slovo predsedníčky ZPP

Vítame Vás na stránkach slovenského Združenia priameho predaja, jediného reprezentanta priameho predaja na Slovensku. Naša dobrovoľná, záujmová organizácia združuje najvýznamnejšie svetové firmy, pôsobiace v tomto sektore maloobchodu. Viac ako 20 rokov obhajuje ZPP záujmy svojich členských firiem a ich predajcov a stará sa o čistotu podnikateľského prostredia a dodržiavanie pravidiel etického správania na trhu. Svojou činnosťou prispieva tiež k ochrane spotrebiteľov a k lepšej informovanosti o priamom predaji ako unikátnej podnikateľskej príležitosti a spôsobu predaja vysoko kvalitných výrobkov. ZPP spolupracuje so slovenskými štátnymi orgánmi, regulátormi, vzdelávacími inštitúciami a médiami. ZPP je členom európskej asociácie priameho predaja SELDIA a svetovej federácie WFDSA.

Veríme, že Vám naše stránky budú užitočným sprievodcom v prostredí slovenského priameho predaja.

Lucie Záleská
predsedníčka ZPP
Novinky v ZPP

Spoločnosť Nu Skin prekonala míľnik 500 miliónov darovaných jedál deťom v núdzi

Spoločnosť Nu Skin prekonala míľnik 500 miliónov darovaných jedál deťom v núdzi

12.09.2016

Iniciatíva spoločnosti Nu Skin „Nourish the Children“ nedávno prekonala míľnik 500 miliónov darovaných jedál podvyživeným deťom v núdzi. Od svojho vzniku bola iniciatíva „Nourish the Children“ podporená stálym prísunom balíčkov pre deti, ktoré boli zakúpené a darované obchodnými partnermi, zákazníkmi a zamestnancami spoločnosti Nu Skin po celom svete.

Otvoriť »

Celosvetová asociácia priameho predaja WFDSA usporiadala stretnutie zástupcov asociácií z celého sveta

Celosvetová asociácia priameho predaja WFDSA usporiadala stretnutie zástupcov asociácií z celého sveta

05.07.2016

V dňoch 22. - 23. júna sa v Štokholme uskutočnil ďalší ročník "Secretries Seminar".

Otvoriť »

Svetová federácia priameho predaja WFDSA oznámila výsledky za rok 2015

Svetová federácia priameho predaja WFDSA oznámila výsledky za rok 2015

05.07.2016

WFDSA oznámila výsledky členských spoločností priameho predaja za rok 2015 - obrat priameho predaja dosiahol rekordných 183,7 miliárd dolárov.

Otvoriť »