Združenie priameho predaja - Logo
Združenie priameho predaja
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
Združenie priameho predaja - titulka
Združenie priameho predaja - titulka

Úvodné slovo predsedníčky ZPP

Vítame Vás na stránkach slovenského Združenia priameho predaja, jediného reprezentanta priameho predaja na Slovensku. Naša dobrovoľná, záujmová organizácia združuje najvýznamnejšie svetové firmy, pôsobiace v tomto sektore maloobchodu. Viac ako 20 rokov obhajuje ZPP záujmy svojich členských firiem a ich predajcov a stará sa o čistotu podnikateľského prostredia a dodržiavanie pravidiel etického správania na trhu. Svojou činnosťou prispieva tiež k ochrane spotrebiteľov a k lepšej informovanosti o priamom predaji ako unikátnej podnikateľskej príležitosti a spôsobu predaja vysoko kvalitných výrobkov. ZPP spolupracuje so slovenskými štátnymi orgánmi, regulátormi, vzdelávacími inštitúciami a médiami. ZPP je členom európskej asociácie priameho predaja SELDIA a svetovej federácie WFDSA.

Veríme, že Vám naše stránky budú užitočným sprievodcom v prostredí slovenského priameho predaja.

Lucie Záleská
predsedníčka ZPP
Novinky v ZPP

Nový predseda predstavenstva Seldia

Nový predseda predstavenstva Seldia

10.10.2016

Európska asociácia priameho predaja Seldia zvolila 5. októbra 2016 na svojom výročnom zasadnutí v Bruseli nového predsedu Dr. Thomasa Stoffmehla a to na obdobie ďalších dvoch rokov.

Otvoriť »

Spoločnosť Nu Skin prekonala míľnik 500 miliónov darovaných jedál deťom v núdzi

Spoločnosť Nu Skin prekonala míľnik 500 miliónov darovaných jedál deťom v núdzi

12.09.2016

Iniciatíva spoločnosti Nu Skin „Nourish the Children“ nedávno prekonala míľnik 500 miliónov darovaných jedál podvyživeným deťom v núdzi. Od svojho vzniku bola iniciatíva „Nourish the Children“ podporená stálym prísunom balíčkov pre deti, ktoré boli zakúpené a darované obchodnými partnermi, zákazníkmi a zamestnancami spoločnosti Nu Skin po celom svete.

Otvoriť »

Celosvetová asociácia priameho predaja WFDSA usporiadala stretnutie zástupcov asociácií z celého sveta

Celosvetová asociácia priameho predaja WFDSA usporiadala stretnutie zástupcov asociácií z celého sveta

05.07.2016

V dňoch 22. - 23. júna sa v Štokholme uskutočnil ďalší ročník "Secretries Seminar".

Otvoriť »