Združenie priameho predaja - Logo
Združenie priameho predaja
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
Združenie priameho predaja - titulka
Združenie priameho predaja - titulka

Úvodné slovo predsedníčky ZPP

Vítame Vás na stránkach slovenského Združenia priameho predaja, jediného reprezentanta priameho predaja na Slovensku. Naša dobrovoľná, záujmová organizácia združuje najvýznamnejšie svetové firmy, pôsobiace v tomto sektore maloobchodu. Viac ako 20 rokov obhajuje ZPP záujmy svojich členských firiem a ich predajcov a stará sa o čistotu podnikateľského prostredia a dodržiavanie pravidiel etického správania na trhu. Svojou činnosťou prispieva tiež k ochrane spotrebiteľov a k lepšej informovanosti o priamom predaji ako unikátnej podnikateľskej príležitosti a spôsobu predaja vysoko kvalitných výrobkov. ZPP spolupracuje so slovenskými štátnymi orgánmi, regulátormi, vzdelávacími inštitúciami a médiami. ZPP je členom európskej asociácie priameho predaja SELDIA a svetovej federácie WFDSA.

Veríme, že Vám naše stránky budú užitočným sprievodcom v prostredí slovenského priameho predaja.

Lucie Záleská
predsedníčka ZPP
Novinky v ZPP

Mary Kay získala ocenenie Superbrands už piatykrát na Slovensku a štvrtýkrát v Českej republike!

Mary Kay získala ocenenie Superbrands už piatykrát na Slovensku a štvrtýkrát v Českej republike!

20.02.2017

Spoločnosť Mary Kay opäť získala prestížne ocenenie Superbrands paralelne v Českej a Slovenskej republike!

Otvoriť »

PartyLite Worldwide pod vedením nového prezidenta

PartyLite Worldwide pod vedením nového prezidenta

02.02.2017

Martin Köhler sa stal celosvetovým prezidentom svetovej jednotky v priamom predaji prvotriednych sviečok, vôní pre domácnosť a interiérových doplnkov. Köhler teraz zodpovedá za celosvetový rozvoj firmy prevádzkujúce priamy predaj v rámci Luminex Home Decor & Fragrance Holding Corporation, ktorá PartyLite vlastní.

Otvoriť »

Predseda svetovej federácie asociácií priameho predaja Doug DeVos zhodnotil rok 2016

Predseda svetovej federácie asociácií priameho predaja Doug DeVos zhodnotil rok 2016

04.01.2017

Ako predseda svetovej federácie združenia priameho predaja si vážim to, ako svetoví lídri spoločností, ktorí zastupujú naše jednotlivé asociácie spoločne s partnermi priameho predaja, spojili sily na riešenie zásadných otázok v oblasti priameho predaja v globálnom meradle.

Otvoriť »