Aktuality

Európsky Parlament vyzýva na zvýšenie príležitostí pre priamy predaj

Poslankyňa Európskeho parlamentu pre East Midlands - Emma McClarkin - sa aktívne zapojila do rokovania s úradníkmi Európskej Komisie s cieľom rozšíriť príležitosti pre spoločnosti priameho predaja na medzinárodných trhoch.

  Poslankyňa zároveň intervenuje listom adresovaným Európskej Komisii pre medzinárodný obchod so záujmom pokračovať v rokovaniach Trade in Services Agreement (TISA) - obchodné dohody zahŕňajúce 24 členov strany Svetovej obchodnej organizácie, na ktorej vyjednávačoch je rozhodnutie, ktoré služby budú predmetom ďalších rokovaní.

Poslankyňa k záležitosti dodáva:

"Začlenenie rozhovorov o priamom predaji je pre obe zúčastnené strany prospešné. Obchodný model priameho predaja umožňuje spotrebiteľom využívať širokú škálu tovaru z pohodlia svojich domovov, vrátane ľudí, ktorí sú menej mobilní. Pre nich to je naozaj dôležitý spôsob, ako nakupovať tovar, ktorý potrebujú . Priamy predaj tiež ponúka príležitosť získať zamestnanie a využiť obchodných zručností. Je veľa ľudí so skutočným obchodným talentom a priamy predaj ponúka možnosť ho plne využitý.

Som rada, že som v pozícii, kedy môžem osobne konať v prospech týchto ľudí, ako aj pre spoločnosti v rámci môjho vlastného volebného obvodu."


publikované: 20.07.2015

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia