Aktuality

Vrcholia prípravy Európskej konferencie priameho predaja

V stredu 7. októbra 2015 sa v Bruseli uskutoční už 5. ročník Európskej konferencie priameho predaja, ktorú organizuje Seldia (Európska asociácia priameho predaja). Prípravy na túto udalosť sú v plnom prúde. Konferencia, ktorej hlavným cieľom je poskytnúť nové pohľady na všetky dôležité otázky, týkajúce sa budúcnosti tohto dynamicky sa vyvíjajúceho odvetvia, sa zúčastnia poprední predstavitelia a odborníci v odbore priameho predaja.

K jednému z najviac očakávaných bodov rokovania patrí workshop zameraný na problematiku presadzovania spotrebiteľských práv EÚ a nové pravidlá pre spotrebiteľov. Významným rečníkom, ktorý predstaví aktuálne novinky týkajúce sa tejto dôležitej problematiky, bude Marie-Paule Benassi, vedúca Oddelenia pre presadzovanie spotrebiteľských práv a Európskeho spotrebiteľského centra Európskej komisie. Nemenej očakávaný je aj workshop Sidley Austin LLP zameraný na význam sociálnych médií pre podporu podnikania v priamom predaji. Medzi hlavných rečníkmi konferencie patrí predseda Seldia - Magnus Brännström, ktorý prednesie úvodné slovo a následne sa zúčastní stretnutia výkonných riaditeľov priameho predaja.


publikované: 09.06.2015

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia