Aktuality

V Rige sa konala Európska konferencia na tému ochrana spotrebiteľa

Zástupcovia Seldia (Európska asociácia priameho predaje) sa zúčastnili Európskej konferencie na ochranu spotrebiteľa, ktorá sa konala v dňoch 23 a 24. apríla v Rige.

Na konferencii, ktorá bola organizovaná ako platforma pre zdieľanie názorov a osvedčených postupov, ktorá združuje politikov a inštitúcie na ochranu spotrebiteľov EÚ, EFTA, Európskej komisie, zástupcov OECD, európskych spotrebiteľov aj obchodné organizácie, sa prejednávali aktuálne otázky.

Medzi významnými rečníkmi konferencie vystúpila aj európska komisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a otázky pohlavia Věra Jourová, zástupcovia Európskej komisie pre spravodlivosť, lotyšská ministerka hospodárstva a ďalšie.

Seldia predstavila "European Code Administrator" (fairselling.eu), ako ďalšiu možnosť riešenia sporov v oblasti priameho predaja v rámci Európy. Konferencia bola pre účastníkov zároveň dobrou príležitosťou na diskusie o budúcich projektoch, týkajúcich sa spotrebiteľských zákonov.

Záverom zaznela potreba prehlbovať spoluprácu na diskutované témy vrátane zapojenia EÚ a národných zákonodarcov, orgánov na ochranu spotrebiteľa a ďalších zúčastnených strán.


publikované: 19.05.2015

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia