Aktuality

Seldia zamerala svoje priority na Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP)

Zástupcovia USA a EÚ sa vo februári stretli na 8. kole obchodných rokovaní EÚ-USA v Bruseli. Tejto významnej udalosti sa zúčastnil aj predstaviteľ Seldia (Európska asociácia priameho predaja), výkonný riaditeľ Maurits Bruggink.

Pán Bruggink vyzdvihol rozsah odvetví priameho predaja a jeho význam ako obchodného modelu priameho predaja, ktorý ponúka podnikateľské príležitosti pre jednotlivca. Seldia definovala priamy predaj ako jedinečnú príležitosťou na vytváranie pracovných miest, k osobnému rastu a ako výbornú obchodnú príležitosť.

Komisia v rámci rokovaní sľúbila, že pomôže spoločnostiam priameho predaja rozvíjať svoje podnikanie v regulovanom prostredí. Ďalšie dve kolá rokovaní TTIP sa budú konať v prvej polovici roka 2015.


publikované: 05.04.2015

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia