Aktuality

Nová vyhláška ÚVZ - rúška

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil Vyhlášku č. 175/2021 zo dňa 15. apríla 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, s účinnosťou od 19. apríla 2021, ktorú Vám prikladáme v prílohe.

► Od pondelka 19.4.2021 sa rozširujú výnimky z povinnosti nosiť respirátor v interiéri nasledovne:

  • respirátory nebudú musieť nosiť zamestnanci s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnanci s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu - majú však naďalej povinnosť prekryť si horné dýchacie cesty iným spôsobom, teda rúškom, šálom alebo šatkou
  • výnimka, že respirátory nebudú musieť nosiť v práci ani tí zamestnanci, ktorým pracovná zdravotná služba potvrdí, že ich pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú jeho nosenie, zostáva zachovaná s tým, uvedené môže byť po novom potvrdené aj dohodou medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov. Aj títo zamestnanci majú však naďalej povinnosť prekryť si horné dýchacie cesty iným spôsobom, teda rúškom, šálom alebo šatkou

Od pondelka 19. 4. 2021 sa rozširujú výnimky z povinnosti nosiť prekrytie dýchacích ciest v exteriéri v tom zmysle, že v exteriéri nemusia mať vôbec prekryté dýchacie cesty osoby, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov (pôvodne táto výnimka platila len v exteriéri, mimo zastavaného územia obce).

Zároveň dávame do pozornosti aj viaceré rozhodnutia regionálnych ÚVZ o zrušení vybraných opatrení, ktoré sú zverejnené vo vestníku Úradu Vlády SR www.minv.sk.

Po zverejnení očakávaného uznesenia vlády a novej vyhlášky ÚVZ SR týkajúcej sa režimu prevádzok Vás budeme informovať.

Informáciu vypracovala Legislatívno-právna sekcia ZO SR.
Zdroj: Zväz obchodu SR, ÚVZ SR, MV SR


publikované: 20.04.2021

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia