Aktuality

Stretnutie s europoslancami v Bruseli

5. novembra 2019 usporiadala európska asociácia priameho predaja Seldia recepciu pre novozvolených členov Európskeho parlamentu a ďalších úradníkov EÚ, aby sa zoznámili s priamym predajom a jeho prínosy pre európsku spoločnosť a hospodárstvo.

Téma podujatia bola zameraná na význam priameho predaja vo svete flexibilných pracovných možností: prenosné zručnosti, ktoré nezávislí priami predajcovia získavajú počas svojej činnosti v rámci priameho predaja a ktoré sú pre nich po celý život užitočné.

Kľúčovými rečníkmi boli zástupcovia z Európskeho parlamentu (Bogdan Deleanu, vedúci kabinetu europoslanca Dragos Pislaru, Renew Europe), Rady Európskej únie (Jenni Heikka, hlavný špecialista pre zamestnanosť a konkurencieschopnosť na stálom zastúpení Fínska v EÚ) a zástupcovia odvetvia priameho predaja (Philippe Jacquelinet, predseda Seldie a spoluzakladateľ spoločnosti Captain Tortue).

Združenie priameho predaja spoločne so zástupcami ďalších európskych asociácií mali v priebehu popoludnia príležitosť hovoriť s europoslancami o novinkách v odvetví priameho predaja a diskutovať o prioritách, ktoré majú poslanci v novom funkčnom období.

Záverečné video s krátkymi vstupmi z radov nezávislých priamych predajcov z Európy nechalo prítomným nahliadnuť do toho, akú hodnotu života týmto ľuďom priamy predaj poskytuje.


publikované: 26.11.2019

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia